Avdelning 41 Neurorehabiliteringen, Sunderby sjukhus

Avdelning 41 Neurorehab ingår i Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin och har ett länsuppdrag gällande specialiserad rehabilitering för vuxna personer med neurologisk sjukdom/skada som är motiverad till intensiv rehabilitering.

Du som uppfyller kriterierna kan remitteras till enheten av läkare.

Insatserna riktar sig till dig som har behov av rehabilitering på specialistnivå och 24 timmars omvårdnad efter till exempel stroke, traumatisk hjärnskada eller ryggmärgsskada.

Vi erbjuder dig en sammanhållen utredning och rehabilitering i team bestående av: arbetsterapeut

 • fysioterapeut
 • logoped
 • läkare
 • kurator
 • neuropsykolog
 • rehabinstruktör
 • sjuksköterska
 • undersköterska

Tillsammans med dig sätter vi upp mål och en rehabiliteringsplan. Du har möjlighet till hembesök och permissioner under rehabiliteringsperioden.

Rehabiliteringsmedicin är internationellt ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).

Välkommen till avdelning 41 Neurorehab, som är en vårdavdelning för patienter i behov av rehabilitering till följd av neurologiska skador och sjukdomar.

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss.

Egen vårdbegäran

Välkommen till Neurorehab (pdf)

Rehabiliteringsprogram slutenvård avd 41 (pdf)

 • Telefontider

  Måndag-Söndag 00:00-24:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 20 41
 • Besökstider

  Måndag-Söndag 12:00-20:00

Vägbeskrivning

Med bil från E4, ta väg 97 mot Boden. Avfart till Sunderby sjukhus, skyltad. Det går också bra att åka med tåget eller med många av länstrafikens linjebussar som stannar vid sjukhuset.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Hjärnskadekoordinatorn i Norrbotten är ett stöd för dig från 18 år som
drabbats av traumatisk hjärnskada när du var 16 år eller äldre. Det kan
till exempel vara hjärnskada efter en trafikolycka, fallolycka, misshandel.

Hjärnskadekoordinatorn erbjuder dig:
• stöd och råd under, eller efter utskrivning från sjukhus
• vägledning i kontakter med myndigheter och vårdgivare
• kunskap och information om konsekvenser av traumatisk hjärnskada
• information och vägledning om samhällets stöd
• samordning av insatser till stöd i rehabilitering
Hjärnskadekoordinatorn ger stöd och vägledning både till dig och
dina närstående.
Det behövs ingen remiss och det är kostnadsfritt.

Hjärnskadekoordinatorn finns på Rehabiliteringsmedicins mottagning på
Sunderby sjukhus. Mötena kan ske på mottagningen, digitalt eller via telefon.

Kontakta oss via Region Norrbottens växel 0920-28 40 00
(fråga efter hjärnskadekoordinator)

Avdelning 41 Neurorehab ingår i Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin och har ett länsuppdrag gällande specialiserad rehabilitering för vuxna personer med neurologisk sjukdom/skada som är motiverad till intensiv rehabilitering.

Du som uppfyller kriterierna kan remitteras till enheten av läkare.

Insatserna riktar sig till dig som har behov av rehabilitering på specialistnivå och 24 timmars omvårdnad efter till exempel stroke, traumatisk hjärnskada eller ryggmärgsskada.

Vi erbjuder dig en sammanhållen utredning och rehabilitering i team bestående av: arbetsterapeut

 • fysioterapeut
 • logoped
 • läkare
 • kurator
 • neuropsykolog
 • rehabinstruktör
 • sjuksköterska
 • undersköterska

Tillsammans med dig sätter vi upp mål och en rehabiliteringsplan. Du har möjlighet till hembesök och permissioner under rehabiliteringsperioden.

Rehabiliteringsmedicin är internationellt ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).

Årsrapport 2021

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan