Barn- och ungdomspsykiatri, avdelning 45, Sunderby sjukhus

Avdelning 45  är en akut barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. Vi finns till för alla barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år, som bor i Norrbottens län. Avdelningen är en del i barnhuset på Sunderby sjukhus.

Inre vägbeskrivning

Trapphus H, plan 4

Driftsform: Region

Avdelning 45  är en akut barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. Vi finns till för alla barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år, som bor i Norrbottens län. Avdelningen är en del i barnhuset på Sunderby sjukhus.