Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Kalix sjukhus

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på 010-452 63 64 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran.

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på 010-452 63 64 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran.

BUP-linjen nås under dagtid på 010-452 63 64

BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Norrbotten, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran.

En första bedömning utförs på remisskonferens eller per telefon när patient eller förälder ringer. Om det visar sig att patienten har symtom som kan vara tecken på psykisk ohälsa bokas tid till *BCFPI-intervju. Mot bakgrund av vad intervjun visar görs sedan en bedömning om vilken vårdnivå patienten tillhör.

Genom BCFPI-intervjuer uppnås kvalitetssäkrade, enhetliga och likvärdiga initiala barnpsykiatriska bedömningar över hela länet.

Vid utredning med frågeställning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning krävs enligt remissrutin ett pedagogiskt underlag från skolan samt remiss från primärvård, elevhälsa eller socialtjänst.

OBS! Alla remisser till BUP skickas till
BUP-linjen
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå

*BCFPI= Brief child and family phone interview

Har du redan en pågående kontakt med BUP-teamet och behöver avboka, omboka eller har frågor kring medicineringen ring 0923-76357.

Kom ihåg att avboka besöket om du inte kan komma på bokad tid.

Avboka/omboka


För externa vårdgivare: Alla remisser till BUP skickas till
BUP-linjen
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå

Vid utredning med frågeställning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning krävs enligt remissrutin ett pedagogiskt underlag från skolan samt remiss från primärvård, elevhälsa eller socialtjänst.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på 010-452 63 64 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin, genom telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan