Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Luleå

Luleå-Bodens barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialistverksamhet inriktad på insatser till barn och ungdomar till och med 17 år med medelsvåra till svåra psykiska tillstånd.

Det kan handla om depression, ångest, tvång, beteendestörningar, trauma, självmordsbenägna tillstånd, förvirringstillstånd.

Problemen ska vara av sådan omfattning och intensitet att de kräver specialistvård. Lindriga psykiska tillstånd hänvisas andra verksamheter som till exempel hälsocentral, barnhälsovård eller skolhälsovård. Om insatserna där inte räcker till vänder man sig till oss.

Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på tel 010-4526364 oavsett var i länet du bor. Hit ringer du också om du haft en kontakt som avslutats.

BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till BUP, telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran.

Pågående ärenden

Kontakta mottagningen direkt. Vi har i dagsläget begränsad tillgänglighet per telefon.

Alla ärenden kan med fördel utföras via våra e-tjänster på 1177.se.

Våra e-tjänster (1177.se)

Om ditt barn är mellan 13-16 går det bra att du som vårdnadshavare loggar in med ditt eget personnummer. Kom dock ihåg att ange barnets personnummer och namn.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:30
 • Telefontider

  Måndag-Torsdag 07:30-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-715 80

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Luleå-Bodens barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialistverksamhet inriktad på insatser till barn och ungdomar till och med 17 år med medelsvåra till svåra psykiska tillstånd.

Det kan handla om depression, ångest, tvång, beteendestörningar, trauma, självmordsbenägna tillstånd, förvirringstillstånd.

Problemen ska vara av sådan omfattning och intensitet att de kräver specialistvård. Lindriga psykiska tillstånd hänvisas andra verksamheter som till exempel hälsocentral, barnhälsovård eller skolhälsovård. Om insatserna där inte räcker till vänder man sig till oss.

Kontakt

Du som söker BUP för första gången, alternativt om du haft en kontakt som avslutats, ringer till BUP-linjen på telefon 010-4526364.

Till BUP-linjen kan du som är ung ringa själv, som förälder eller annan anhörig.

Personal inom andra verksamheter kan också ringa för konsultation.

Vid telefonsamtalet görs en bedömning om svårigheterna är ett ärende för BUP. Om så är fallet erbjuder vi ett första bedömningssamtal.

Om ärendet bedöms som akut kan man få en tid samma dag. Bedömer vi att svårigheterna inte är ett ärende för BUP kan vi hänvisa till någon annan verksamhet som till exempel skola, hälsocentral, eller socialförvaltning. Till oss kan man även komma via remiss.

BUP-mottagningen erbjuder i perioder föräldrakurser för föräldrar till barn 4-12 år samt tonåring som nyligen fått diagnos ADHD/ADD. Från och med 2021 erbjuder vi digitala kurser. Information om detta kommer att meddelas berörda föräldrar.

Syftet med kursen är att erbjuda kunskap om ADHD/ADD, dess orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl barn som familj.

Du får stöd i din föräldraroll  genom att lära dig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och minska tjatet och konflikterna.

Du får också veta vilka krav du kan ställa på förskola/skola och vilka andra stödinsatser från samhället ditt barn och familjen kan ha rätt till.

Remisser för externa vårdgivare

Alla remisser till BUP skickas till:

BUP-linjen
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan