Dagkirurgiska enheten, Gällivare sjukhus

Till Dagkirurgiska enheten(DKE) kommer patienter för polikliniska operationer. En sådan innebär att patienten normalt får gå hem samma dag som operationen utförs.

Vi som arbetar på DKE vårdar de polikliniska patienterna före och efter operationen. Hit kommer patienter som ska göra en kirurgisk/ortopedisk/urologisk/gynekologisk operation/undersökning. Man anmäler sig i centralkassan som finns i sjukhusets entréhall.

På DKE finns också den Preoperativa mottagningen där anestesiläkaren tar emot och bedömer patienter inför kommande operation/undersökning. Vidare lägger vi även in Picc-line på DKE.

DKE på Gällivare sjukhus ingår i den länsgemensamma kliniken för anestesi-, operations- och intensivvård (AnOpIva). Tillsammans med Sunderby sjukhus vårdar vi gemensamt Region Norrbottens patienter. Detta innebär att vissa operationer utförs enbart på ett sjukhus i länet. Du som patient kan därför få tid för operation på något annat sjukhus än ditt hemsjukhus

Du anmäler dig i centralkassan som finns i sjukhusets entréhall.

Om du behöver komma i kontakt med oss via telefon, lämna meddelande på vår telefonsvarare. Vi ringer upp så snart vi kan, dock senast nästkommande vardag.

Vid särskilda medicinska behov kan anhöriga få följa med till Dagkirurgiska enheten. Bedömning görs från fall till fall.

 • Öppettider

  Måndag-Torsdag 07:00-17:00
  Fredag 07:00-12:00
 • Telefontider

  Fredag 07:00-12:00
  Måndag-Torsdag 07:00-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0970-190 00
 • Telefonnummer

  0970-191 13
 • Besöksregler

  Vid särskilda medicinska behov kan anhöriga få följa med till Dagkirurgiska enheten. Bedömning görs från fall till fall.

Inre vägbeskrivning

Tag gul hiss till plan 2. Dagkirurgiska enheten ligger bredvid hissarna.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Till Dagkirurgiska enheten(DKE) kommer patienter för polikliniska operationer. En sådan innebär att patienten normalt får gå hem samma dag som operationen utförs.

Vi som arbetar på DKE vårdar de polikliniska patienterna före och efter operationen. Hit kommer patienter som ska göra en kirurgisk/ortopedisk/urologisk/gynekologisk operation/undersökning. Man anmäler sig i centralkassan som finns i sjukhusets entréhall.

På DKE finns också den Preoperativa mottagningen där anestesiläkaren tar emot och bedömer patienter inför kommande operation/undersökning. Vidare lägger vi även in Picc-line på DKE.

DKE på Gällivare sjukhus ingår i den länsgemensamma kliniken för anestesi-, operations- och intensivvård (AnOpIva). Tillsammans med Sunderby sjukhus vårdar vi gemensamt Region Norrbottens patienter. Detta innebär att vissa operationer utförs enbart på ett sjukhus i länet. Du som patient kan därför få tid för operation på något annat sjukhus än ditt hemsjukhus

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan