Fysioterapimottagningen, Gällivare sjukhus

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

Fysioterapi som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsnedsättningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga.

Med patienten som aktiv samarbetspartner syftar åtgärder, behandlingar och pedagogiska insatser till att göra denne medveten om sina kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav.

Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Vid Gällivare sjukhus arbetar vi fysioterapeuter inom områdena intensivvård, internmedicin/palliation, ortopedi, kirurgi, stroke och rehabilitering. Vi arbetar både inom slutenvård samt mot sjukhusets mottagningar.

Fysioterapi 0970 - 190 00

Kontakt

Fysioterapi 0970 - 190 00

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

Fysioterapi som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsnedsättningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga.

Med patienten som aktiv samarbetspartner syftar åtgärder, behandlingar och pedagogiska insatser till att göra denne medveten om sina kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav.

Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Vid Gällivare sjukhus arbetar vi fysioterapeuter inom områdena intensivvård, internmedicin/palliation, ortopedi, kirurgi, stroke och rehabilitering. Vi arbetar både inom slutenvård samt mot sjukhusets mottagningar.

Fysioterapi 0970 - 190 00

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan