Fysioterapimottagningen, Kalix sjukhus

Fysioterapi innefattar undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver.

Fysioterapeuter vid Kalix sjukhus arbetar mot vårdavdelningar, IVAK, öppenvårdsrehabilitering och sjukhusanknuten rehabilitering. Vi ingår i team på neurologmottagning och gör bedömningar av neurologiska patienter.

Vi bedriver även rehabilitering av hjärt- och cancerpatienter polikliniskt samt testar lungfunktion (Spirometri). Vi har nära samverkan med andra yrkeskategorier både inom och utanför regionen.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Fysioterapi innefattar undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver.

Fysioterapeuter vid Kalix sjukhus arbetar mot vårdavdelningar, IVAK, öppenvårdsrehabilitering och sjukhusanknuten rehabilitering. Vi ingår i team på neurologmottagning och gör bedömningar av neurologiska patienter.

Vi bedriver även rehabilitering av hjärt- och cancerpatienter polikliniskt samt testar lungfunktion (Spirometri). Vi har nära samverkan med andra yrkeskategorier både inom och utanför regionen.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan