Fysioterapimottagningen, Piteå sjukhus

Specialistsjukvårdens fysioterapeuter ansvarar för patienter som är inneliggande på sjukhusets avdelningar.

Vid sjukhuset bedrivs vård inom områdena intensivvård, internmedicin/palliation, ortopedi, neurologi/stroke och rehabilitering. Fysioterapi som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga.

Med patienten som aktiv samarbetspartner syftar åtgärder, behandlingar och pedagogiska insatser till att göra denne medveten om sina kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav. Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Kontakt

Enhetschef tel: 0911-75156

Telefonsvarare:
Fysioterapi med inriktning medicin 0911-75204
Fysioterapi med inriktning ortopedi 0911-75374

Vi finns på plan 3 (entréplanet) på väg mot sjukhusrestaurangen, huskropp E3.

Kontakt

Enhetschef tel: 0911-75156

Telefonsvarare:
Fysioterapi med inriktning medicin 0911-75204
Fysioterapi med inriktning ortopedi 0911-75374

  • Växeltelefonnummer

    0911-750 00
  • Telefonnummer

    0911-752 04
  • Besöksregler

    Vi finns på plan 3 (entréplanet) på väg mot sjukhusrestaurangen, huskropp E3.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Specialistsjukvårdens fysioterapeuter ansvarar för patienter som är inneliggande på sjukhusets avdelningar.

Vid sjukhuset bedrivs vård inom områdena intensivvård, internmedicin/palliation, ortopedi, neurologi/stroke och rehabilitering. Fysioterapi som yrkesverksamhet innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga.

Med patienten som aktiv samarbetspartner syftar åtgärder, behandlingar och pedagogiska insatser till att göra denne medveten om sina kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav. Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Kontakt

Enhetschef tel: 0911-75156

Telefonsvarare:
Fysioterapi med inriktning medicin 0911-75204
Fysioterapi med inriktning ortopedi 0911-75374

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan