Fysioterapimottagningen, Sunderby sjukhus

Vi som arbetar vid Fysioterapienheten, Sunderby sjukhus, är fysioterapeuter, lymfterapeuter och undersköterskor.

Du som är inneliggande vid någon av sjukhusets vårdavdelningar eller besöker en av mottagningarna, kan vid behov träffa oss.

Vårt uppdrag är att tillgodose dina behov av specialiserad fysioterapi, i ett nära samarbete med dina andra vårdkontakter vid sjukhuset. Fysioterapi fokuserar på hur rörelse leder till hälsa, utifrån dina individuella förutsättningar och behov.

Fysioterapienhetens mottagning finner du i entréplanet mellan trapphus A och B.

Fysioterapienhetens mottagning finner du i entréplanet mellan trapphus A och B.

Fysioterapeuterna på Sunderby Sjukhus arbetar på remiss främst emot klinikerna på sjukhuset.

Inom området ödembehandling även på remiss från andra vårdgivare.

Besöket kostar 300 kr.

Receptionen är bemannad dagtid kl. 07.15-16.00. 

När du besöker oss tas du emot i vår reception av någon av våra undersköterskor. De hänvisar dig sedan vidare.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 07:15-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:15-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 37 20

Vägbeskrivning

Med bil från E4, ta väg 97 mot Boden. Avfart till Sunderby sjukhus, skyltad. Det går också bra att åka med tåget eller med många av länstrafikens linjebussar som stannar vid sjukhuset.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

I fysioterapienhetens reception möts du av undersköterskor. De hjälper dig med ankomstregistrering och kassaärenden.

De tar även emot inkommande telefonsamtal, och kan hjälpa dig vidare till exempelvis väntrum, omklädningsrum, gymnastiksal eller bassäng.

De finns även till hands om du ska träna i bassängen.

Ingen får gå ner i vattnet om inte personal är närvarande

Anmäl dig alltid i receptionen när du ska använda bassängen, även om du har frikort. Om du får förhinder och inte kan komma, meddela detta på telefon 0920-283720.

Temperaturen i vattnet håller som regel cirka 33 grader. För att rena vattnet används klor som doseras kontinuerligt.

Hälsa och hygien vid bassängträning

Vid träning i varmvattenbassäng är det mycket viktigt att tänka på hygienen och hälsan för sig själv och övriga deltagare.

Berätta om din sjukdom

All träning medför ökad belastning på hjärta och lungor. Det är därför viktigt att du talar om för din fysioterapeut om du har någon kronisk sjukdom till exempel kärlkramp, astma eller diabetes.

Du ska alltid ha dina nödvändiga mediciner tillhands under träningspasset!

Ditt allmänna hälsotillstånd

Generellt gäller de rekommendationer som finns för all träning. Om man inte känner sig frisk och pigg så ska man inte utsätta kroppen för hög belastning. Detta gäller alla former av förkylningar, virusinfektioner, magsjuka, hjärtkänningar, yrselattacker med mera.

Magsjuka eller urinvägsinfektion

Det är inte tillåtet att gå ned i vattnet vid någon form av magsjuka eller inkontinens exempelvis urinläckage. Urinvägsinfektioner sprids lätt i vatten. Vid misstanke om urinvägsinfektion bör man undvika bassängbad.

Öppna sår

Vid öppna sår finns risk för infektion. Infekterade sår kan även sprida bakterier till övriga deltagare. Bad i varmvattenbassäng ska därför aldrig ske om man har öppna sår.

Hygienregler och information

 • Obligatorisk dusch utan badkläder. Bristande hygien orsakar bakterietillväxt i bassängvattnet och leder till att bassängen måste stängas.
 • Oparfymerad tvål som finns i varje dusch måste användas.
 • Hårtvätt krävs om du använder spray, hårgelé och liknande produkter.
 • Egna badkläder ska användas, den tvättas lägst i 60° mellan användning.
 • Badmössa finns för den som önskar.
 • Klockor och smycken måste tas av.
 • Ta med egen handduk.
 • Låsbara fack finns i omklädningsrum (5 kr som pollett).
 • Använd ej parfymerade produkter efteråt med hänsyn till allergiker.

Vem/ vilka tränar i bassängen?

 • inneliggande patienter på Sunderby Sjukhus med behov av bassängträning
 • gruppträning för hjärtpatienter
 • individuell träning för primärvårdens patienter

För primärvårdens patienter gäller intern bassängremiss från ansvarig fysioterapeut. Bedömning samt utformning av träningsprogram ska göras av ansvarig sjukgymnast innan bassängträning. Dokumentation och uppföljning sker av ansvarig fysioterapeut.

Reningen av bassängen sker med klor.

I TIA-skolan vill vi informera dig om de åtgärder du själv kan göra för att minska risken att återinsjukna i ny TIA eller stroke. Vi hoppas att du skall ha nytta av informationen i filmerna.

På fysioterapienheten på Sunderby sjukhus har vi två fysioterapeuter som arbetar med ödembehandling. Framförallt behandlas lymfödem, men även ödem som beror på andra orsaker än skador i lymfvägarna, till exempel venösa ödem och inaktivitetsödem.

Behandlingen innebär information om ödemet, undervisning om egenvård och kompressionsbehandling med kompressionsstrumpa eller bandage.

Vid behov kan manuell behandling i form av lymfmassage eller behandling med lymfpulsator erbjudas under en intensiv behandlingsperiod.

Remiss av läkare krävs om du inte är inneliggande på Sunderby sjukhus. 

Om du blir inlagd på reumatologavdelningen på Sunderby sjukhus finns möjlighet att träffa en fysioterapeut.De huvudsakliga sjukgymnastiska insatserna sker dock på mottagningen.

Ibland kan det finnas behov av att träffa hela teamet, det vill säga arbetsterapeut, sjuksköterska, kurator och fysioterapeut, och ibland kanske det räcker med att träffa någon av dem. 

Om du nyligen fått din reumatiska diagnos erbjuds du en individuell träff med teamet. Av fysioterapeuten kan du då till exempel få träningsråd och information.

En fysioterapeut kan du även få träffa i samband med läkarbesök och fysioterapeuten kan då hjälpa läkaren genom att till exempel göra en bedömning av din fysiska förmåga.

I de flesta fall sker behandling och långsiktig träning inom primärvården eller hos privat sjukgymnast på hemorten.

Välkommen till din verksamhetsförlagda utbildning vid fysioterapienheten, Sunderby sjukhus.

Vid vår arbetsplats tar vi emot fysioterapistudenter på olika nivåer av sin utbildning för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den största gruppen består årligen av 24 studenter i termin 4 som utför del av kursen SH0031H hos oss vid fysioterapienheten.

Vi har många års erfarenhet av att handleda fysioterapistudenter och fortsätter att utveckla denna kunskap bland annat genom handledarforum och deltagande i handledardagar vid LTU.

Du som student är viktig för oss och vi kommer att göra vårt bästa för att du skall trivas. Vi kommer att måna om att du får god handledning och fina erfarenheter från din studietid hos oss. Vi vill att du ska känna att vi står till ditt förfogande med vår erfarenhet och vår verksamhet. Vi är beroende av kunniga och välutbildade framtida medarbetare.

I spalten till höger har vi samlat mer information för dig som kommer att utföra din VFU hos oss.

Välkommen!

 

Vi som arbetar vid Fysioterapienheten, Sunderby sjukhus, är fysioterapeuter, lymfterapeuter och undersköterskor.

Du som är inneliggande vid någon av sjukhusets vårdavdelningar eller besöker en av mottagningarna, kan vid behov träffa oss.

Vårt uppdrag är att tillgodose dina behov av specialiserad fysioterapi, i ett nära samarbete med dina andra vårdkontakter vid sjukhuset. Fysioterapi fokuserar på hur rörelse leder till hälsa, utifrån dina individuella förutsättningar och behov.

Fysioterapienhetens mottagning finner du i entréplanet mellan trapphus A och B.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan