Hematologmottagning, Sunderby sjukhus

Hematologisektionen vid Sunderby sjukhus är länets specialistklinik för utredning och behandling av blodsjukdomar.

Verksamheten är framför allt inriktad på maligna sjukdomstillstånd som lymfom, akuta och kroniska leukemier och myelom, men omfattar förstås även benign hematologi med utredning av till exempel anemier och trombocytopenier av olika slag.

Sektionen är bemannad av fyra specialister i hematologi samt två ST-läkare. Specialutbildade sköterskor finns på avdelning, dagvård och mottagning.

Vi har ett gott samarbete med universitetssjukhuset i Umeå. Dit remitteras patienter bland annat för strålbehandling och för autologa och allogena stamcellstransplantationer.

Vi har regelbundna telemedicinska konferenser där patolog, onkolog och hematolog i Umeå deltar och även för övrigt täta kontakter med såväl lab som kliniker kring gemensamma patienter.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 07:30-16:30
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:00-13:30
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 21 84

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Hematologisektionen vid Sunderby sjukhus är länets specialistklinik för utredning och behandling av blodsjukdomar.

Verksamheten är framför allt inriktad på maligna sjukdomstillstånd som lymfom, akuta och kroniska leukemier och myelom, men omfattar förstås även benign hematologi med utredning av till exempel anemier och trombocytopenier av olika slag.

Sektionen är bemannad av fyra specialister i hematologi samt två ST-läkare. Specialutbildade sköterskor finns på avdelning, dagvård och mottagning.

Vi har ett gott samarbete med universitetssjukhuset i Umeå. Dit remitteras patienter bland annat för strålbehandling och för autologa och allogena stamcellstransplantationer.

Vi har regelbundna telemedicinska konferenser där patolog, onkolog och hematolog i Umeå deltar och även för övrigt täta kontakter med såväl lab som kliniker kring gemensamma patienter.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan