Intensivvårdsavdelning 57, Sunderby sjukhus

Till IVA kommer man då man är i behov av understöd av livsviktiga funktioner, orsakade av till exempel svår sjukdom eller trauma.

Personal från IVA gör också utryckningar över hela sjukhuset samt vid hjärt- och andningsstopp.

Avdelningen är bemannad dygnet runt.

Anhöriga är välkomna att ringa när som helst, men ibland hinner vi inte svara i telefonen. Försök igen om det skulle hända.

Telefon 0920 - 28 20 57

Vi är tacksamma om det endast är en eller två av de närmast anhöriga som fungerar som kontaktperson.

Vi har inga fasta besökstider utan besök planeras i samråd med samordningssjuksköterska alternativt den sjuksköterska som är ansvarig för patienten. 

  • Växeltelefonnummer

    0920-28 20 00
  • Telefonnummer

    0920-28 20 57
  • Besöksregler

    Vi har inga fasta besökstider utan bestäms i samråd med personal. Telefon 0920 - 28 20 57.

Vägbeskrivning

Gå in via huvudentrén, gäller alla tider på dygnet. Gå rakt fram till hiss- och trapphus E, sväng höger in genom dörren och följ de blåa skyltarna fram till hissarna. Välj plan 5 i hissen. Väl uppe kontaktas personalen på IVA med porttelefon på väggen mittemot hissarna.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Välkommen till intensivvårdsavdelning 57 (IVA), Sunderby sjukhus.
Till IVA kommer man då man är i behov av understöd av livsviktiga funktioner, orsakade av till exempel svår sjukdom eller trauma.
Personal från IVA gör också utryckningar över hela sjukhuset, samt vid hjärt- och andningsstopp.
Avdelningen är bemannad dygnet runt.

Anhöriga är välkomna att ringa när som helst, men ibland hinner vi inte svara i telefonen. Försök igen om det skulle hända. Vi är tacksamma om det endast är en eller två av de närmast anhöriga som fungerar som kontaktperson. Vi har inga fasta besökstider utan besök planeras i samråd med samordningssjuksköterska alternativt den sjuksköterska som är ansvarig för patienten.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan