Intensivvårdsavdelning, Gällivare sjukhus

IVA är uppdelad i två enheter; Intensivvård och hjärtintensivvård. IVA inrymmer även postoperativa vårdplatser under jourtid.

På intensivvårdsavdelningen vårdas svårt sjuka eller skadade patienter samt patienter efter större operationer som behöver understöd av livsviktiga funktioner.

På hjärtintensivvårdsavdelningen sker övervakning med ett speciellt övervak med kontinuerlig analys av hjärtat. Detta möjliggör upptäckten av små förändringar i hjärtats arbete och därmed tidigt insatt behandling.

Personal på IVA utgör både en larmgrupp i händelse av hjärtstopp samt MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp) som har en konsultativ funktion gällande kritiskt sjuka patienter inom sjukhuset. MIG är en del av ett så kallat Rapid Response System som bygger på att förutse, förebygga och behandla riskpatienter i tidigt skede.

Du som anhörig är välkommen att ringa när som helst, men vissa tider kan vi ha svårare att hinna med telefon. Vi är tacksamma om det är endast en eller två av de närmast anhöriga som sköter telefonkontakten.

Vi har inga fasta besökstider. Tid för besök bestäms i samråd med patient och den sjuksköterska som har ansvar för patienten.

  • Växeltelefonnummer

    0970-190 00
  • Telefonnummer

    0970-191 75
  • Besöksregler

    Vi har inga fasta besökstider. Tid för besök bestäms i samråd med patient och den sjuksköterska som har ansvar för patienten.

Vägbeskrivning

IVA finns på plan 2. Via huvudentren, tag hiss till plan 2, tag höger och följ hela korridoren. Längst bort finns en ringklocka på väggen. Personal från avdelningen möter upp dig och öppnar dörren.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

IVA är uppdelad i två enheter; Intensivvård och hjärtintensivvård. IVA inrymmer även postoperativa vårdplatser under jourtid.

På intensivvårdsavdelningen vårdas svårt sjuka eller skadade patienter samt patienter efter större operationer som behöver understöd av livsviktiga funktioner.

På hjärtintensivvårdsavdelningen sker övervakning med ett speciellt övervak med kontinuerlig analys av hjärtat. Detta möjliggör upptäckten av små förändringar i hjärtats arbete och därmed tidigt insatt behandling.

Personal på IVA utgör både en larmgrupp i händelse av hjärtstopp samt MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp) som har en konsultativ funktion gällande kritiskt sjuka patienter inom sjukhuset. MIG är en del av ett så kallat Rapid Response System som bygger på att förutse, förebygga och behandla riskpatienter i tidigt skede.

Personalen arbetar som ett team kring patienten med specialistläkare, intensivvårdssjuksköterska, undersköterska i samråd med patientens behandlande läkare och där det finns behov även sjukgymnast, kurator och övriga specialister.

Du som anhörig är välkommen att ringa när som helst, men vissa tider kan vi ha svårare att hinna med telefon.

Vi är tacksamma om det är endast en eller två av de närmast anhöriga som sköter telefonkontakten.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan