Klinisk fysiologiska mottagningen, Sunderby sjukhus

Fysiologi är läran om hur kroppen och dess organ fungerar.

Inom klinisk fysiologi används metoder för att ställa diagnos eller följa effekten av behandling.

För att kunna göra det används avancerad teknisk utrustning. Principerna för undersökningarna bygger oftast på tryck-, volym- och flödesförändringar.

Vid bildtagning av hjärtat används ultraljudsteknik. Vid EEG och EKG förstärks kroppens egna elektriska signaler så att de går att avläsa.

I många av undersökningarna krävs aktiv medverkan av patienten exempelvis vid lungfunktion och arbetsprov, då vi vill se förändringar under belastning.

I andra fall kan patienten vara stilla som vid EEG och vilo-EKG.

På klinisk fysiologi arbetar:

 • Biomedicinska analytiker
 • Läkare
 • Undersköterskor
 • Röntgensjuksköterskor.

Under 2018 genomfördes cirka 13 800 undersökningar på klinisk fysiologi. De flesta av dessa undersökningar är hjärtrelaterade undersökningar.

Vid besöket anmäler du dig i receptionen på röntgen, trapphus E plan 4.

Om du inte kan komma på ett bokat besök kontaktar du oss på 0920-28 28 56.

Du kan även avboka tiden via 1177 E-tjänster.

Avboka/omboka

Uteblivet besök debiteras.

 • Öppettider

  Fredag 07:30-15:00
  Måndag-Torsdag 07:30-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-14:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 28 56

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Besvär och symptom som kommer från matstrupen är inte ovanliga. Exempel på symptom är sväljningssvårigheter, halsbränna, bröstsmärta och sura uppstötningar.

Undersökningen görs för att ta reda på om besvär från matstrupen av typen halsbränna och bröstbränna kommer från sura uppstötningar.

Ofta kombineras denna undersökning med en annan undersökning som vi kallar esofagusmanometri. En tunn slang förs ned genom näsan ned i matstrupen. I änden av slangen sitter en mätelektrod som registrerar surhetsgraden (pH-värdet). Man kan alltså se om surhetsgraden ökar onormalt mycket under dygnet.

Förberedelser

Du måste göra uppehåll i i din medicinering före undersökningen om du tar mediciner för halsbränna och sura uppstötningar till exempel:

 • Fem dygn före undersökningen - du måste nu göra uppehåll med att använda H2-blockare och protonpumpshämmare. 
 • Tre dagar före undersökningen - du måste nu göra uppehåll med att använda medicin för sura uppstötningar och halsbränna. 

Utförande

Du får sitta på en undersökningsstol. En tunn slang förs genom näsan ner i matstrupen. Slangen ansluts till en liten digital mätare som bärs runt midjan i 24 timmar. Under den tiden ska du leva som vanligt. Du får fylla i en dagbok där du antecknar kroppsläge (stående/liggande), måltider och vilka besvär du har under dygnet. Dagen därpå får du komma tillbaka till sjukhuset och informationen i den digitala mätaren förs över till en dator där sedan beräkningar och analyser kan ske.

Så här lång tid tar undersökningen

Det tar omkring en halvtimme att få slangen på plats. Sedan tar registreringen ett dygn.
Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skickat en remiss till undersökningen.

EKG betyder elektrokardiografi och är en registrering av hjärtats elektriska aktivitet. Ett arbets-EKG görs för att undersöka hur hjärtat fungerar under belastning.

Detta kan göras medan personen cyklar på en motionscykel. Normalt tas ett EKG i vila, men ett arbets-EKG görs till exempel om man misstänker medfödd hjärtsjukdom eller sjukdom i kranskärlen.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Ta med lämpliga kläder att cykla i och gymnastikskor. Det finns möjlighet att duscha efteråt, ta därför gärna med handduk. Du kan äta som vanligt och ta mediciner (om inte läkare sagt annat). Fyll i, på din kallelselapp, vilka mediciner du äter.

Så här går undersökningen till

Du får börja med att ligga på en brits och EKG-kablar sätts på bröstet, blodtryck och andningsfrekvens registreras. Därefter får du cykla med ökande motstånd, för att få upp pulsen. Du får med hjälp av en tabell tala om hur ansträngande det är. Under hela tiden registreras EKG, blodtryck och andning. Efteråt får du vila några minuter på britsen.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar omkring 45 minuter.

Svaret skickas till din läkare som du ska kontakta om du har frågor.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss för undersökningen.

Arbetsekokardiografi är en undersökning som syftar till att bedöma hjärt- och klaffunktionen i samband med fysiskt arbete

Förberedelser

Inga

Utförande

Man ligger på en specialbrits (liggande cykel) och trampar med, initialt lågt, motstånd som successivt höjs. Under tiden kommer ultraljudsbilder av hjärtat att samlas in och sparas för senare analys.

Undersökningstid

Undersökningen tar 30-60 minuter

Mätning av hur snabbt nerverna reagerar görs för att se hur nerverna längst ut i ben och/eller armar fungerar. Genom att sätta en elektrod över en muskel och stimulera dess nerv får man en tidsangivelse på hur lång tid impulsen tar för att transportera sig genom nerven. Ofta gör vi också undersökningen elektromyografi, EMG.

Så är förbereder du din inför undersökningen

Om det är benen eller fötterna vi ska undersöka så är det bra om du inte använt smort in dessa på morgonen.

Så här går undersökningen till

Små metallelektroder tejpas fast på handen eller foten. Den aktuella nerven stimuleras med små strömstötar, så att man kan mäta hastigheten av nervimpulsen genom nerven. Det känns ungefär som att ta i ett elstängsel.

Så här lång tid tar det

Undersökningen tar mellan en halvtimme till en timme. Resultatet tolkas av neurofysiologer vid universitetssjukhuset i Umeå. Svaret på undersökningen skickas till din läkare.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss till undersökningen.

EEG är en undersökning för att mäta förändringar i hjärnans elektriska aktivitet. Den elektriska aktiviteten skapas när nervcellerna i hjärnan kommunicerar med varandra.

Syfte

Undersökningen görs för att  utreda epilepsi eller oklar medvetslöshet.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Det är bra om du har nytvättat hår och inte använt hårgelé eller hårmousse.

Så här går undersökningen till

Ett antal punkter mäts upp på huvudet och markeras med penna. Därefter sätts drygt 25 ytelektroder fast med hjälp av elektrodpasta. Du får halvligga i en skön stol medan en registrering görs. Under större delen av registreringen får du blunda. Ofta avslutas undersökningen med hyperventilation (andas häftigt) och stimulering av en blinkande lampa framför ögonen. Detta för att öka chansen att påvisa epileptisk aktivitet.

Undersökningstid

Undersökningen tar ungefär en timme.

EEG-undersökningen granskas och analyseras av neurofysiologer vid universitetssjukhuset i Umeå. Inom två veckor skickas svaret på undersökningen ill din läkare som du ska kontakta om du har frågor.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss för undersökningen.

Med hjälp av undersökningen kan man kan avgöra vilken typ av skada svagheten i muskeln beror på.

Elektromyografi gör man för att se om det finns en muskelsjukdom eller en skada i nervtrådar till en muskeln.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Inga förberedelser för vuxna. Om det gäller barn sätter vi vid behov bedövningsplåster där det ska stickas.

Utförande

Du får sitta skönt i en stol och en mycket tunn nål sticks in i den muskel som ska undersökas. Du får hjälpa till genom att slappna av eller spänna muskeln på olika sätt. Antalet muskler som undersöks är olika beroende på vad din läkare vill att vi ska undersöka. Undersökningen utförs av läkare och resultatet tolkas av neurofysiologer vid universitetssjukhuset i Umeå.

Oftast gör vi också en annan undersökning i anslutning till denna som kallas neurografi.

Så här lång tid tar det

Undersökningen tar mellan en kvart och en halvtimme. Svaret skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss till undersökningen.

Med denna undersökning kan man se hur besvär av typen hjärtklappning, yrsel eller svimning är kopplade till hjärtats rytm.

Så här förbereder du din inför undersökningen

Du behöver inte göra några förberedelser.

Så här går undersökningen till

En liten inspelningsapparat fästs med en klister-elektrod högt upp på bröstbenet och en elektrod under vänster bröst. Apparaten registrerar hjärtslagen. EKG registreras automatiskt under fyra dygn, och när du får besvär, till exempel yrsel eller hjärtklappning, trycker du på en knapp. Då kommer apparaten att göra extra inspelningar. Du får också föra dagbok över händelser under tiden apparaten är påkopplad.

Så här lång tid tar undersökningen

Själva påkopplingen av mätapparaten tar omkring 15 minuter. Den är sedan påkopplad under fyra dygn. Sedan får du komma tillbaka till sjukhuset och vi kopplar bort den.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare som du ska kontakta om du har frågor.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss för undersökningen.

Högt blodtryck är mycket vanligt och sju av tio svenskar behöver blodtryckssänkande medicin.

Undersökningen görs för att utreda högt blodtryck (hypertoni), eller för att se effekten av insatt läkemedel. Man kontrollerar blodtryckets variation under ett dygn och jämför det med dagliga aktiviteter och sömn.

Så här förbereder du dig före undersökningen

Inga förberedelser behövs och mätningarna bör göras på en för dig typisk dag.

Så här går undersökningen till

En blodtrycksmanschett med inbyggd doppler (ett slags ultraljud) fästs på överarmen. En EKG-elektrod sätts på bröstbenet och en under vänster bröst. Blodtrycksmanschetten och elektroderna är kopplade till en inspelningsapparat som du bär i en väska runt midjan. Automatiska mätningar görs en gång per halvtimme dagtid samt en gång per timme nattetid. Du får föra dagbok över dina aktiviteter under dygnet. Nästa dag får du komma hit så att vi kan koppla bort inspelningsapparaten.

Så här lång tid tar undersökningen

Monteringen av utrustningen tar omkring 20 minuter. Nästa dag kommer du hit så att vi kan koppla bort allt och de inspelade mätningarna analyseras.

Svaret på undersökningen skickas till din remitterande läkare som också är den du ska vända dig till om du har frågor.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss för undersökningen.

Undersökningen görs för att upptäcka störningar i hjärtrytmen. Man får också en bild av hjärtfrekvensen under dygnet.

Så här förbereder du din inför undersökningen

Du behöver inte göra några förberedelser.

Så här går undersökningen till

Du får ligga på en brits och ett vanligt EKG tas. Vi rengör därefter huden på fem bestämda ställen. Elektroder klistras fast och kopplas till en inspelningsapparat som registrerar EKG under ett dygn. Denna bär du i ett bälte runt midjan eller axeln. Du får fylla i ett papper under dygnet över vilka aktiviteter och eventuella besvär du har. Dagen efter kommer du tillbaka och vi kopplar bort apparaten.

Så här lång tid tar undersökningen

Monteringen av apparaten tar omkring 20 minuter. Den bär du sedan i ett dygn.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare som du kontaktar om du har frågor.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit remiss för undersökningen.

Normalt ska blodtrycket anpassa sig efter vilket läge kroppen har, om du ligger eller sitter.

Undersökningen görs för att kunna bedöma hur blodtrycket i kroppen anpassar sig till förändringar av kroppsläget. Metoden används för att till exempel utreda orsaken till att patienten svimmar.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Ta med träningsskor eller andra stadiga skor att ha på dig under undersökningen.

Så här går undersökningen till

Du får ligga på en brits och vila i tio minuter innan blodtryck och EKG tas. Sedan får du resa dig och stå i åtta minuter. Under tiden registreras EKG och blodtryck varannan minut.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar mellan halvtimme och en timme.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare som du kontaktar om du har frågor.
Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss för undersökningen.

Undersökningen görs för att man ska kunna bedöma lungornas funktion och om det finns någon sjukdom som orsakar problem med andningen.

Undersökningen kan också användas när man vill följa en redan känd sjukdom och om den behandling patienten får har någon verkan.

En nedsättning av lungfunktionen kan vara av restriktiv och /eller obstruktiv typ:

 • Restriktiv nedsättning innebär att lungorna inte kan utvidgas normalt när man andas in. Lungvolymen blir mindre.
 • Obstruktiv lungsjukdom innebär att utandningen försvåras, till exempel vid astma eller att lungan blivit uttänjd.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Du ska undvika att använda luftrörsvidgande medel och inte heller röka fyra timmar före undersökningen.

Så här går undersökningen till

Du får sitta och andas med ett munstycke i munnen, som är anslutet till en mätutrustning, så att vi kan mäta olika lungvolymer.

Du kommer att få noggrann information om hur du ska andas vid de olika andningsproven. Bland annat kommer du att andas in och ut maximalt.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar omkring en timme. Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss till undersökningen.

Stress-EKO (ekokardiografi) är en undersökning som tar reda på om hjärtat har syrebrist.

Förberedelser

24 timmar före undersökningen får dessa läkemedel inte användas: 

 • Selokén
 • Atenolol
 • Metoprolol
 • Kredex
 • Persantin
 • Nitromex
 • Suscard
 • Imdur

Andra mediciner tas som vanligt om inte läkare har givit särskilda föreskrifter.

Utförande

En nål sätts i en armven. Ett läkemedel, som ges via armvenen, ökar hjärtats arbete och ultraljudsbilder samlas in. Under undersökningen ligger man på en brits och hjärtat undersöks från bröstkorgen med ultraljud.

Undersökningstid

Undersökningen tar omkring en halvtimme.

Genom sömn-EEG vill man studera aktiviteten i hjärnbarken under insomnandet eftersom epileptisk aktivitet ofta visar sig då.

EEG under sömn görs ofta om EEG i vaket tillstånd inte visat någon epileptisk aktivitet. 

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Vuxen

Som vuxen ska du vara vaken hela natten före undersökningen. Drick inte kaffe, te eller annan uppiggande dryck före undersökningen och undvik att köra bil till besöket. Se till att håret är nytvättat och använd ingen hårmousse, hårgelé eller liknande.

Barn

Det är viktigt att barnet är trött vid undersökningstillfället så att det verkligen somnar. Små barn upp till tre år undersöks vid deras eftermiddagssömn. Barn mellan 3-13 år får sova mellan midnatt och klockan fyra natten före undersökningen.

Så här går undersökningen till

Undersökningen utförs på morgonen. Ett antal punkter mäts upp på huvudet och markeras med penna. Därefter sätter vi fast drygt 25 elektroder med hjälp av elektrodpasta. Du som är patient halvligger i en skön stol och ska försöka somna medan registreringen pågår.

Under större delen av registreringen får du blunda. Ofta avslutas undersökningen med att du ska andas häftigt (hyperventilera) och titta på en blinkande lampa. Detta för att öka chansen att påvisa epileptisk aktivitet.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar mellan en och två timmar.

Svar skickas till din läkare, det tar ungefär två veckor. Om du har frågor ska du kontakta din läkare.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss på undersökningen.

Orsaken till hjärtklappning är i många fall en medfödd extra ledningsbana mellan förmak och kammare. Med hjälp av denna undersökning kan man utreda om patientens symtom beror på rytmrubbning och i så fall vilken typ av rytmrubbning. Man kan också få veta på vilket ställe i hjärtmuskeln rytmrubbningen uppstår och om den är farlig eller ofarlig och om den behöver behandling. Behandlingsalternativen kan vara läkemedelsbehandling, kateterbehandling (kateterablation) eller pacemakerbehandling. Ibland räcker det med information om rytmrubbningens egenskaper.

Förberedelser

Patienten ska ha gjort uppehåll med eventuella arytmimediciner 3 dygn före undersökningen.
Vara fastande minst 5 timmar före undersökningen.

Utförande

Patienten får en venkateter insatt i armen och ett EKG taget.
Därefter kopplas några elektroder på kroppen, som går till en stimulator.

En tunn esofagus elektrod förs ner genom ena näsborren och fixeras när den är i rätt läge, det vill säga så nära förmaket i hjärtat som möjligt.

Läkaren börjar sedan med själva undersökningsproceduren som går ut på att försöka få igång en hjärtklappningsattack för att kunna bedöma vilken typ av arytmi det är.

Med hjälp av stimulatorn ges en serie av elektriska impulser via katetern. Det kan upplevas som obehagligt och vi har ju en dialog under tiden.

Om det är svårt att få igång arytmin ges i vissa fall Atropin eller Isoprenalin i dropp.

Om arytmi erhålls kan den brytas med overdrive pace eller Adenosin.

Undersökningstid

Undersökningen tar ca 1 timme.

Undersökningen görs för att utreda svimningsattacker.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Du måste vara fastande fyra timmar före undersökningen. Du ska ha träningsskor eller andra stadiga skor på dig.

Så här går undersökningen till

Du får ligga på en så kallad tippbräda. Vi sätter in en kanyl i armen och sedan får du ligga och vila i tio minuter. EKG kopplas på och registreras under tio minuter. Blodtrycket mäts. Tippbrädan reses sedan raskt upp i 60 graders vinkel, blodtrycket mäts omedelbart och sedan var femte minut eller oftare. Efter 40 minuter stående läggs du ner igen och undersökningen avslutas.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar omkring en och en halv timme.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare som du ska kontakta om du har frågor.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss för undersökningen.

Förberedelser

Inga

Utförande

Inspelningsapparaten har storleken av en liten spelkontroll.

Patienten får instruktioner om hur inspelningarna går till.
Man håller sina båda tummar över två små metallknappar på apparaten en stund och registrering av EKG sker.
En kontroll av att registreringen kommit fram görs här, innan patienten går hem.

Under de två veckor man har apparaten gör man en registrering på morgonen och en på kvällen varje dag.
Därutöver gör man egna registreringar om man får besvär.
Efter varje registrering trycker man på sänd-knappen varvid inspelningen skickas till vår mottagare här.

Efter 2 veckor kommer man hit och lämnar tillbaks apparaten.

Undersökningstid

Information och start av undersökningen tar ca 15 minuter.

Ultraljud av hjärtat används bland annat för att utreda blåsljud och hjärtsvikt.

Ultraljudsundersökning av hjärtat görs för att studera hjärtrummens storlek, hjärtväggarnas tjocklek och rörlighet och klaffarnas funktion. Ultraljudssignaler sänds in mot hjärtat. När ljudvågorna träffar olika delar av hjärtat reflekteras de tillbaka som ekon som omvandlas till bilder.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Du behöver inte göra några förberedelser.

Så här går undersökningen till

Du får ligga med bar överkropp på en brits i vänster sidoläge och med ett vanligt EKG uppkopplat. En ultraljudsgivare förs över bröstkorgen och vi ser bilder av hjärtat och dess rörlighet på en bildskärm. Med hjälp av dessa bilder gör vi mätningar. Undersökningen är ofarlig och utan obehag.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar omkring 45 minuter.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare som du också ska vända dig till om du har frågor.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss för undersökningen.

Om inte vanlig EKO (ekokardiografi) är tillräckligt görs även en undersökning av hjärtat med ultraljud genom matstrupen.

Den här undersökningen kallas också transesofageal ekokardiografi, förkortat TEE. 

En ultraljudsgivare förs ned i matstrupen så att man kommer mycket nära hjärtat, vilket ger en mycket tydlig bild. Detta ger en unik möjlighet att studera mycket små strukturer.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Du får inte äta fyra timmar före, och inte dricka en timme före undersökningen. Du kommer att få bedövningsspray i svalget och därför får du inte äta eller två timmar efter undersökningen.

Så här går undersökningen till

Vi börjar med att sätta en kanyl i din arm. Bedövningsspray ges i svalget. Du får ligga på vänster sida på en brits och ett vanligt EKG är påkopplat. Ultraljudsgivaren förs sedan genom munnen ner i matstrupen. En sändare skickar fina bilder av hjärtat. En del patienter kan uppleva undersökningen lite obehaglig så du kan få lugnande medel om du tycker det behövs.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar omkring en timme. Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skickat en remiss på undersökningen.

Ultraljudsundersökning av halskärl görs för att undersöka de stora blodkärlen som går till hjärnan. Metoden används vid misstanke om förträngningar i kärlen.

Undersökningen kallas också för carotisduplex.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Du behöver inte göra några förberedelser.

Så här går undersökningen till

Du får ligga på rygg på en brits. Ett instrument med ultraljud hålls mot halsen på vänster och höger sida och tar bilder av halskärlen som visas på en bildskärm. På dessa bilder görs mätningar för att upptäcka om det finns förträngningar.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar omkring 30 minuter. Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skickat en remiss på undersökningen.

Besvär som kommer från matstrupen är vanliga. Exempel på symptom är halsbränna, bröstsmärta, sura uppstötningar och svårigheter att svälja.

När man sväljer drar matstrupens muskler ihop sig i en jämn följd. Om musklerna drar ihop sig ojämnt eller för lite kan det leda till sväljningssvårigheter. Undersökningen görs för att se hur matstrupen fungerar och om magmunnen, muskeln mellan magsäcken och matstrupen, håller tätt. Man mäter trycket och surhetsgraden i matstrupen. Eftersom det kan vara svårt att ställa diagnos krävs i vissa fall specialundersökningar som denna.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

 • Fem dygn före undersökningen - du måste nu göra uppehåll med att använda H2-blockare och protonpumpshämmare. 
 • Tre dagar före undersökningen - du måste nu göra uppehåll med att använda medicin för sura uppstötningar och halsbränna. 
 • Fyra timmar före undersökningen - du måste låta bli att äta eller dricka något.

Så här går undersökningen till

Du får ligga på en undersökningsbrits. En tunn slang förs ned genom näsan till matstrupen. Undersökningen består av flera olika moment. Ofta kombineras denna undersökning med en långtidsregistrering av surhetsgraden i matstrupen.

Undersökningstid

Undersökningen tar omkring två timmar. Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss till undersökningen.

Problem från nedre urinvägarna är vanliga. Det kan vara läckage från urinröret (inkontinens), svårt med vattenkastningen, svag urinstråle eller ofta förekommande urinvägsinfektioner.

Också barn kan ha problem med att "kissfunktionen" inte utvecklas som den ska. Fyllning och tömning av urinblåsan styrs av olika reflexer och nerver och är en ganska komplicerad process.

Med undersökningen - som kallas cystometri - kan man hitta vad som är problemet och därmed komma till rätta med problemen.

Vid undersökningen studerar man de nedre urinvägarnas funktion. Man mäter trycket i urinblåsan i förhållande till dess storlek och ser också tryckflöden vid vattenkastning och trycket i urinröret.

Så här förbereder du din inför undersökningen

 • Drick mycket timmarna före undersökningen. Du ska helst ha fylld urinblåsa när du kommer till oss.
 • Om du har kateter eller är dialyspatient behöver du inte göra några förberedelser.

Så här går undersökningen till

 • Du sitter i en speciellt konstruerad stol och får börja med att kissa i en mätskål, så att flödet kan mätas. Under den tiden lämnar vi rummet.
 • Efter det förs en slang genom urinröret och in i urinblåsan. Om det finns urin kvar tömmer vi ut den via slangen.
 • Vi fyller sen urinblåsan sakta, genom slangen, med koksaltlösning som är kroppstempererad.
 • När blåsan är fylld får du kissa igen vid sidan av katetern och under tiden mäter datorn trycket i blåsan.
 • Undersökningen tar mellan en och två timmar att utföra.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig dit.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skickat en remiss på undersökningen.

Vid svåra urinvägsfunktioner, före njurtransplantationer och behandling av olika läkemedel behöver man undersöka njurarnas förmåga att filtrera och rena blodet.

Ett annat namn på undersökningen är 51Cr-EDTA-Clearance.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

På undersökningsdagen får du inte ta urindrivande mediciner (diuretika) förrän undersökningen är avslutad.

Vuxna

Så här går undersökningen till

Du kommer till oss på morgonen. En kanyl som sitter kvar under undersökningen läggs in i en blodåder i armen så att man inte behöver sticka mer än en gång. Ett första blodprov tas och sedan ges en injektion av Cr51, ett ämne som är svagt radioaktivt. Därefter får du vänta i tre timmar innan vi startar provtagningen.

Undersökningstid

Fyra blodprover tas med 20 minuters mellanrum under en timme. Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss till undersökningen.

Barn

Så här går undersökningen till

Du kommer till oss på morgonen. En kanyl som sitter kvar under undersökningen läggs in i en blodåder i armen så att man inte behöver sticka mer än en gång. Ett första blodprov tas och sedan ges en injektion av Cr51, ett ämne som är svagt radioaktivt. Första provet tas fem minuter efter injektionen. Sen tas proverna 15, 60, 90 och 120 minuter efter injektionen.

Undersökningstid

Undersökningen tar två timmar.

Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne.

Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare skrivit remiss till undersökningen.

EKG betyder elektrokardiogram och är en metod att registrera de elektriska signalerna som hjärtat alstrar. Man kan läsa av hjärtats funktion och på så sätt spåra hjärtsjukdomar.

Så här förbereder du dig inför undersökningen

Du behöver inte göra några förberedelser.

Så här går undersökningen till

Du får ligga på en brits med bar överkropp. Elektroder kopplas på bröstkorgen, armar och ben.

Så här lång tid tar undersökningen

Undersökningen tar omkring tio minuter.

Fysiologi är läran om hur kroppen och dess organ fungerar.

Inom klinisk fysiologi används metoder för att ställa diagnos eller följa effekten av behandling.

För att kunna göra det används avancerad teknisk utrustning. Principerna för undersökningarna bygger oftast på tryck-, volym- och flödesförändringar.

Vid bildtagning av hjärtat används ultraljudsteknik. Vid EEG och EKG förstärks kroppens egna elektriska signaler så att de går att avläsa.

I många av undersökningarna krävs aktiv medverkan av patienten exempelvis vid lungfunktion och arbetsprov, då vi vill se förändringar under belastning.

I andra fall kan patienten vara stilla som vid EEG och vilo-EKG.

På klinisk fysiologi arbetar:

 • Biomedicinska analytiker
 • Läkare
 • Undersköterskor
 • Röntgensjuksköterskor.

Under 2018 genomfördes cirka 13 800 undersökningar på klinisk fysiologi. De flesta av dessa undersökningar är hjärtrelaterade undersökningar.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan