Kuratorsenheten, Sunderby sjukhus

Den som är inlagd eller går på behandling på Sunderby sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan ta kontakt. Den som har frågor om abort eller sterilisering har rätt till samtal med kurator.

Var finns vi?

På Kuratormottagningen, Inlandsgatan, trapphus D, plan 6.

OBS!
Vuxenpsykiatri, Barnhabilitering, Barnmedicin, Syncentralen, Hörselvården, Smärtrehab har egna kuratorer som inte tillhör Kuratorsenheten.

När kan man ta kontakt?

Man kan behöva samtalskontakt med kurator vid olika tillfällen i livet - vid sjukdom, kris eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan.

Kurator kan även ge övergripande socialjuridisk information i frågor rörande samhällets resurser och patientens rättigheter samt hänvisa till rätt instans.
Det socialjuridiska arbetet omfattar frågor av social-, ekonomisk- och juridisk karaktär.

Vad gör kuratorn?

Vi arbetar för att stärka individens möjligheter att hantera de påfrestningar som uppkommer när man själv eller en närstående är sjuk.
Vi arbetar även för att möjliggöra en gynnsam utveckling av livssituationen till exempel efter en traumatisk händelse.

De patienter och närstående som vi kuratorer möter, befinner sig i en situation som på något sätt handlar om sjukdom, död, skada eller någon form av medicinskt ingrepp. Patienten och den närstående är i en utsatt situation. Det kan handla om känslomässiga, sociala och/eller praktiska svårigheter. Samtal med kurator kan vara ett sätt att få hjälp med att få struktur i de tankar och känslor som väckts och väcks för att kunna hantera den aktuella situationen.

Insatser från kurator görs även för personal i form av utbildning, personalstöd samt akut personalstöd utifrån patientrelaterat arbete.

Vi kuratorer är socionomer med olika påbyggnads- och vidareutbildningar.

Kuratormottagningen finns efter Inlandsgatan, trapphus D, plan 6.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:00-15:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 38 21
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00

Vägbeskrivning

Cirka 1,5 mil väster om Luleå, väg 97 mot Boden. Avfart höger, till Sunderby sjukhus, skyltad.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Den som är inlagd eller går på behandling på Sunderby sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan ta kontakt. Den som har frågor om abort eller sterilisering har rätt till samtal med kurator.

Var finns vi?

På Kuratormottagningen, Inlandsgatan, trapphus D, plan 6.

OBS!
Vuxenpsykiatri, Barnhabilitering, Barnmedicin, Syncentralen, Hörselvården, Smärtrehab har egna kuratorer som inte tillhör Kuratorsenheten.

När kan man ta kontakt?

Man kan behöva samtalskontakt med kurator vid olika tillfällen i livet - vid sjukdom, kris eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan.

Kurator kan även ge övergripande socialjuridisk information i frågor rörande samhällets resurser och patientens rättigheter samt hänvisa till rätt instans.
Det socialjuridiska arbetet omfattar frågor av social-, ekonomisk- och juridisk karaktär.

Vad gör kuratorn?

Vi arbetar för att stärka individens möjligheter att hantera de påfrestningar som uppkommer när man själv eller en närstående är sjuk.
Vi arbetar även för att möjliggöra en gynnsam utveckling av livssituationen till exempel efter en traumatisk händelse.

De patienter och närstående som vi kuratorer möter, befinner sig i en situation som på något sätt handlar om sjukdom, död, skada eller någon form av medicinskt ingrepp. Patienten och den närstående är i en utsatt situation. Det kan handla om känslomässiga, sociala och/eller praktiska svårigheter. Samtal med kurator kan vara ett sätt att få hjälp med att få struktur i de tankar och känslor som väckts och väcks för att kunna hantera den aktuella situationen.

Insatser från kurator görs även för personal i form av utbildning, personalstöd samt akut personalstöd utifrån patientrelaterat arbete.

Vi kuratorer är socionomer med olika påbyggnads- och vidareutbildningar.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan