Kuratorsenheten, Kiruna sjukhus

Vi finns på plan 6.

Hos oss kan du som har frågor om abort, sterelisering, går på behandling, är inlagd eller är närstående begära kontakt med kurator.

Vi hjälper dig hantera inre- och yttre påfrestningar för att du skall få en bättre livssituation.

Vi finns på plan 6.

Den som är inlagd eller går på behandling på Kiruna sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan ta kontakt.

Kuratorn bedriver psykosocialt arbete för att stärka individens möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar samt möjliggöra en gynnsam utveckling av livssituationen.

I kuratorns arbete ingår följande åtgärder: Psykosocialt behandlingsarbete, socialjuridiskt arbete samt övrigt psykosocialt arbete. Den som har frågor om abort eller sterilisering har rätt till samtal med kurator.

Psykosocialt behandlingsarbete innefattar:

 • krishantering och bearbetning av sjukdomsbesked, dödsfall eller traumatisk händelse
 • psykosocialt behandlingsarbete under pågående behandling/rehabilitering

Det socialjuridiska arbetet innebär:

 • socialjuridisk information om samhällets resurser samt åtgärder inom området
 • socialjuridisk information om patientens rättigheter samt åtgärder inom området

Övrigt socialt arbete innebär bland annat samverkan med andra aktörer.

 • Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar
 • Lagstadgat psykosocialt stöd
 • Psykosocial utredning i samband med donation
 • Sen abort
 • Assisterad befruktning
 • Personalstöd
 • Utbildningsinsatser.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Vi finns på plan 6.

Hos oss kan du som har frågor om abort, sterelisering, går på behandling, är inlagd eller är närstående begära kontakt med kurator.

Vi hjälper dig hantera inre- och yttre påfrestningar för att du skall få en bättre livssituation.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan