Kuratorsenheten, Piteå sjukhus

Att bearbeta svåra saker är betydelsefullt och även en del av tillfrisknandet. Vi kuratorer kan hjälpa till genom samtal som utgår från det som är angeläget att prata om.

Du som är inlagd eller går på behandling på sjukhuset har möjlighet att själv, eller via personal, begära kontakt med kurator. Även närstående är välkomna att kontakta kurator.

Sjukdom och skada kan leda till plötslig förändring i livssituationen samt en upplevelse att ha "tappat fotfästet". Under sjukdomstiden kan känslor av sorg, hopplöshet, besvikelse, skuld och ilska dyka upp. Då kan du och/eller närstående behöva hjälp med att få ordning på tankar och känslor.

Vid frågor om abort eller sterilisering har du rätt till samtal med kurator.

Telefonnummer till kuratorerna:

  • 0911-75221
  • 0911-75220
  • 0911-75222

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Att bearbeta svåra saker är betydelsefullt och även en del av tillfrisknandet. Vi kuratorer kan hjälpa till genom samtal som utgår från det som är angeläget att prata om.

Du som är inlagd eller går på behandling på sjukhuset har möjlighet att själv, eller via personal, begära kontakt med kurator. Även närstående är välkomna att kontakta kurator.

Sjukdom och skada kan leda till plötslig förändring i livssituationen samt en upplevelse att ha "tappat fotfästet". Under sjukdomstiden kan känslor av sorg, hopplöshet, besvikelse, skuld och ilska dyka upp. Då kan du och/eller närstående behöva hjälp med att få ordning på tankar och känslor.

Vid frågor om abort eller sterilisering har du rätt till samtal med kurator.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan