Kuratorsenheten, Gällivare sjukhus

En patient som är aktuell på en mottagning eller som är inlagd på Gällivare sjukhus har möjlighet till samtal med kurator. Det gäller även närstående.

Kontakten kan tas av patienten själv eller via personal. Ingen remiss behövs.

Kuratorn kan erbjuda samtalstöd vid till exempel oro, sorg och förändringar som påverkar/påverkat patientens hälsa som vid till exempel sjukdomsdebut, dödsfall eller traumatisk händelse.

Vi kan också ge vägledning och information i frågor som rör social lagstiftning och samhällets resurser.

Vi nås på telefon: 0970-196 74 eller 194 62

Vi nås på telefon: 0970-196 74 eller 194 62

Kuratorsmottagningen finns på plan 5 (gul hiss).  Du som har en inbokad tid kan sätta dig ner och vänta i väntrummet så kommer vi och möter dig.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

En patient som är aktuell på en mottagning eller som är inlagd på Gällivare sjukhus har möjlighet till samtal med kurator. Det gäller även närstående.

Kontakten kan tas av patienten själv eller via personal. Ingen remiss behövs.

Kuratorn kan erbjuda samtalstöd vid till exempel oro, sorg och förändringar som påverkar/påverkat patientens hälsa som vid till exempel sjukdomsdebut, dödsfall eller traumatisk händelse.

Vi kan också ge vägledning och information i frågor som rör social lagstiftning och samhällets resurser.

Vi nås på telefon: 0970-196 74 eller 194 62

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan