Öppenvårdsrehabilitering, Boden

Hos oss kan du som behöver rehabilitering få ett gemensamt stöd av kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vår ambition är att bidra till att du blir mer självständig och kan leva ett så aktivt liv som möjligt.

För att få möjlighet till rehabilitering hos oss kan du skicka in en egen vårdbegäran eller via en remiss från hälsocentral eller sjukhus. Du kan även kontakta respektive Öppenvårdsrehabmottagning för att begära egen vårdbegäran.

Till oss kommer du när du är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser oavsett diagnos. Våra lokaler ligger i anslutning till Garnis Rehabcenter.

Vägbeskrivning

Med utgångspunkt i korsningen väg 97/väg 356, kör 400 m mot Jokkmokk, sväng vänster och vänster igen, så är du framme vid vår parkering. En del av Länstrafikens linjebussar stannar vid hållplats i närheten.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Hos oss kan du som behöver rehabilitering få ett gemensamt stöd av kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vår ambition är att bidra till att du blir mer självständig och kan leva ett så aktivt liv som möjligt.

För att få möjlighet till rehabilitering hos oss kan du skicka in en egen vårdbegäran eller via en remiss från hälsocentral eller sjukhus. Du kan även kontakta respektive Öppenvårdsrehabmottagning för att begära egen vårdbegäran.

Kontakt personal

Arbetsterapeut:
Linda Samuelsson
Telefon: 0921-661 54

Birgit Löfgren
Telefon: 0920-28 37 48

Kurator:
Sofia Sundvall
Telefon 0920-28 38 37

Fysioterapeut:
Anna-Karin Mäki
Telefon 0921-661 54

Emma Andreasson
Telefon: 0920-28 37 58

Sanna Lindgren
Telefon: 0920-28 37 58

Enhetschef:
Maria Palo 
Telefon 0920-28 37 40 eller 0920-719 23, mobil 072-217 59 75

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan