Öppenvårdsrehabilitering, Kiruna sjukhus

Till oss kommer du via läkarremiss från hälsocentral eller slutenvård. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. Oavsett vilken diagnos du har ska du ha behov av rehabiliteringsinsatser i team.

Vi som ingår i teamet på öppenvårdsrehabiliteringen är arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och undersköterska.

Rehabiliteringen sker dagtid under vardagar och pågår under en begränsad tid. Upplägget bygger på att du själv är motiverad och delaktig i rehabiliteringen. Insatserna utformas individuellt och kan ske genom träning, information, praktisk handledning och andra stödinsatser.

Rehabiliteringen sker på mottagningen och enstaka rehabiliteringsinsatser kan ske i hemmet eller i samhället. För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar vi med teamrehabilitering, där du får träffa flera av oss i teamet. Tillsammans upprättar vi en rehabiliteringsplan med mål som är motiverande och meningsfulla för dig.

Kontakt

Telefon: 0980-734 20
Öppettider: 8.00-16.00

Besöksadress:
Thulegatan 29
Du hittar oss på sjukhuset på plan 5 i samma byggnad som Folktandvården.

Postadress:
Box 805
981 28 KIRUNA

Kontakt

Telefon: 0980-734 20
Öppettider: 8.00-16.00

Besöksadress:
Thulegatan 29
Du hittar oss på sjukhuset på plan 5 i samma byggnad som Folktandvården.

Postadress:
Box 805
981 28 KIRUNA

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Till oss kommer du via läkarremiss från hälsocentral eller slutenvård. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. Oavsett vilken diagnos du har ska du ha behov av rehabiliteringsinsatser i team.

Vi som ingår i teamet på öppenvårdsrehabiliteringen är arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och undersköterska.

Rehabiliteringen sker dagtid under vardagar och pågår under en begränsad tid. Upplägget bygger på att du själv är motiverad och delaktig i rehabiliteringen. Insatserna utformas individuellt och kan ske genom träning, information, praktisk handledning och andra stödinsatser.

Rehabiliteringen sker på mottagningen och enstaka rehabiliteringsinsatser kan ske i hemmet eller i samhället. För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar vi med teamrehabilitering, där du får träffa flera av oss i teamet. Tillsammans upprättar vi en rehabiliteringsplan med mål som är motiverande och meningsfulla för dig.

Kontakt

Telefon: 0980-734 20
Öppettider: 8.00-16.00

Besöksadress:
Thulegatan 29
Du hittar oss på sjukhuset på plan 5 i samma byggnad som Folktandvården.

Postadress:
Box 805
981 28 KIRUNA

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan