Palliativa rådgivningsteamet, Piteå sjukhus

Teamets uppgift är att ge råd och stöd till personal som ansvarar för och sköter personer med svår sjukdom.

Det palliativa rådgivningsteamet består av två sjuksköterskor och en läkare på 25%. Sjuksköterskorna har den samordnande funktionen.

Därutöver finns fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator och representant från sjukhuskyrkan knutna till verksamheten.

Telefonnummer 0911-750 33

  • Öppettider

    Måndag-Fredag 07:30-15:30
  • Telefontider

    Måndag-Fredag 08:00-16:00
  • Telefonnummer

    0911-750 33

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Teamets uppgift är att ge råd och stöd till personal som ansvarar för och sköter personer med svår sjukdom. Det palliativa rådgivningsteamet består av två sjuksköterskor och en läkare på 25%. Sjuksköterskorna har den samordnande funktionen.

Därutöver finns fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator och representant från sjukhuskyrkan knutna till verksamheten.Telefonnummer 0911-750 33

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan