Psykiatriska vårdavdelningen, Gällivare sjukhus

PVA (psykiatrisk vårdavdelning) är psykiatrins avdelning i Gällivare.

Avdelningen ligger i H-huset (under patienthotellet) och har 13 vårdplatser.

Avdelningen ansvarar för patienter som bedöms vara i behov av akut eller planerad psykiatrisk slutenvård enligt HSL, LPT, LRV, LVM eller ÖPT/ÖRV.

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Bemanningen består av 16 sjuksköterskor och 16 skötare. All personal jobbar som kontaktpersoner och i vårdlag.

Varje patient blir vid inläggningen tilldelad två kontaktpersoner och ett vårdlag. Det är kontaktpersonerna som har huvudansvaret för patientens behandling. Behandlingen är evidensbaserad och av hög kvalitet. Den utgår från patientens behov och förmåga samt nationella riktlinjer och i förekommande fall vårdprogram, vårdprocesser.

Psykiatriska vårdenheten finns för dig som är i behov av slutenvård dygnet runt.

I direkt anslutning till vårdavdelningen finns även psykiatrisk jourmottagning dit du kan vända dig när som helst genom ett direkt besök eller genom att ringa på jourtelefonen 0970-19426.

Besöksregler

Besök sker efter överenskommelse med vårdpersonalen.

 • Öppettider

  Måndag-Söndag 00:00-24:00
 • Telefontider

  Måndag-Söndag 00:00-24:00
 • Växeltelefonnummer

  0970-190 00
 • Telefonnummer

  0970-193 88
 • Besöksregler

  Besök sker efter överenskommelse med vårdpersonalen.

Vägbeskrivning

Avd är belägen på Gällivare sjukhus, i en sidobyggnad under patienthotellet.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

PVA (psykiatrisk vårdavdelning) är psykiatrins avdelning i Gällivare.

Avdelningen ligger i H-huset (under patienthotellet) och har 13 vårdplatser.

Avdelningen ansvarar för patienter som bedöms vara i behov av akut eller planerad psykiatrisk slutenvård enligt HSL, LPT, LRV, LVM eller ÖPT/ÖRV.

Varje dag tvångsvårdas ungefär 3000 personer i Sverige. Dessa patienter har ofta stora vårdbehov och behöver omfattande insatser.

Det är ett stort ansvar att vårda någon med tvång. Tvångsvård sker med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Den vård som ges mot någons vilja måste vara allsidig, planerad och kunskapsbaserad. Varje patient har en vårdplan som grund för behandlingen.

Psykiatrisk tvångsvård

När en person mår mycket dåligt psykiskt och behöver vård men inte frivilligt vill ta emot den kan en psykiater ta beslut om tvångsvård.

Rättspsykiatrisk vård

Vid ett brottsmål är det domstolen som beslutar om att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras. Undersökningen görs för att ta reda på om den brottsmisstänkte kan ha begått brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Det är domstolen som dömer till rättspsykiatrisk vård.

Den rättspsykiatriska vården har samma höga krav på innehåll och kvalitet som hälso- och sjukvården i övrigt, med tillägget att den ska vara säker och förebygga återfall i brott.

Bemanningen består av 16 sjuksköterskor och 16 skötare. All personal jobbar som kontaktpersoner och i vårdlag.

Varje patient blir vid inläggningen tilldelad två kontaktpersoner och ett vårdlag. Det är kontaktpersonerna som har huvudansvaret för patientens behandling. Behandlingen är evidensbaserad och av hög kvalitet. Den utgår från patientens behov och förmåga samt nationella riktlinjer och i förekommande fall vårdprogram, vårdprocesser.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan