Rehabiliteringsmedicin mottagningen, Sunderby sjukhus

240708-240801 har mottagningen reducerad verksamhet. Du kan alltid lämna meddelande via 1177.se med fördröjd svarstid under semestertider.

Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin är en länsklinik som bedriver verksamhet vid Rehabiliteringsmedicins mottagning, avdelning 41 Neurorehab/Strokeenheten, Smärtmottagningen på Sunderby sjukhus, på Garnis Rehabcenter, Boden och vid Trafikmedicin på Kalix sjukhus.

Inom verksamhetsområdet Rehabiliteringsmedicin arbetar vi för att ge en god och likvärdig specialiserad rehabilitering för vuxna norrbottningar med neurologisk sjukdom/skada och långvarig godartad smärta från rörelse- och stödjeorganen samt personer med ryggmärgsskada från 16 år och uppåt.

Vi bedriver utredning och rehabilitering i team med patienten som aktiv samarbetspartner. Du som uppfyller kriterier för rehabilitering på specialistnivå kan remitteras hit av läkare eller via egen vårdbegäran.

Egen remiss/egen vårdbegäran (1177.se)

Vi utför även Försäkringsmedicinska utredningar på uppdrag av Försäkringskassan.

Möjlighet finns till boende på Patienthotellet, Sunderby sjukhus.

Du måste kunna klara dig själv under vistelsen på hotellet eller ha med dig någon annan person som hjälp.

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss.

Om du har fått förhinder och inte kan komma på ett bokat besök, ring i god tid och avboka. Någon annan kan få din tid och du slipper betala för ett uteblivande.

På vår klinik har vi ett uppringningssystem. Det innebär att du inte behöver vänta kvar i telefonkö utan du får uppge det nummer du vill bli kontaktad på så ringer vi upp dig.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:00-10:30
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 39 89

Vägbeskrivning

Med bil från E4, ta väg 97 mot Boden. Avfart till Sunderby sjukhus, skyltad. Det går också bra att åka med tåget eller med många av länstrafikens linjebussar som stannar vid sjukhuset.

Inre vägbeskrivning

Gå in genom sjukhusets huvudentré och ta direkt till vänster mot apoteket. Trapphus K ligger på vänster sida mitt emot kiosken.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Hjärnskadekoordinator är ett stöd för dig från 18 år som drabbats av traumatisk hjärnskada när du var 16 år eller äldre. Det kan till ett exempel vara hjärnskada efter trafikolycka, fallolycka, misshandel.

Hjärnskadekoordinator erbjuder dig:

 • stöd och vägledning, under eller efter utskrivning från sjukhus
 • vägledning i kontakter med myndigheter och vårdgivare
 • kunskap och vägledning om samhällets stöd
 • samordning av insatser till stöd i rehabilitering

Hjärnskadekoordinator ger stöd och vägledning både till patient och närstående. Det behövs ingen remiss och det är kostnadsfritt.

Mötena kan ske på Rehabiliteringsmedicins mottagning Sunderby sjukhus, digitalt eller via telefon. Kontakt tas med hjärnskadekoordinator på tel: 0920-28 40 34 eller via regionens växel: 0920-28 40 00, fråga efter hjärnskadekoordinator.

Hjärnskadekoordinator broschyr

Arbets- och miljömedicin är en specialistklinik för bedömning av exponering, samband mellan sjukdom och arbete/yttre miljö, riskbedömningar vid graviditet samt arbetsförmåga i specifik miljö.

Exempel på exponeringar i arbetslivet är:

 • kemiska ämnen
 • trädamm
 • ogynnsamma arbetsställningar
 • tungt arbete
 • vibrationer
 • kyla
 • skiftarbete
 • stress

Miljöfaktorer kan vara buller, fukt eller miljögifter i mark och vatten.

Forskning, utveckling och utbildning ingår i Arbets- och miljömedicins uppdrag och utgör en stor del av verksamheten.

Region Norrbotten har ett avtal med Västerbotten om att alla mottagningsbesök sker vid Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Teamet i Umeå undersöker även grupper, till exempel vid flera noterade cancerfall på en arbetsplats eller i samhället.

Handläggning Arbets- och miljömedicin (pdf)

Arbets- och miljömedicin Umeå

Kontakt

Susanne Hellgren
Samordnare
Tel: 0920-28 35 62
E-post: susanne.hellgren@norrbotten.se

Postadress

Sunderby Sjukhus
Arbets- och miljömedicin/
Rehabiliteringsmedicin
971 80 Luleå

Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin är en länsklinik som bedriver verksamhet vid Rehabiliteringsmedicins mottagning, avdelning 41 Neurorehab/Strokeenheten, Smärtmottagningen på Sunderby sjukhus, på Garnis Rehabcenter, Boden och vid Trafikmedicin på Kalix sjukhus.

Inom verksamhetsområdet Rehabiliteringsmedicin arbetar vi för att ge en god och likvärdig specialiserad rehabilitering för vuxna norrbottningar med neurologisk sjukdom/skada och långvarig godartad smärta från rörelse- och stödjeorganen samt personer med ryggmärgsskada från 16 år och uppåt.

Vi bedriver utredning och rehabilitering i team med patienten som aktiv samarbetspartner. Du som uppfyller kriterier för rehabilitering på specialistnivå kan remitteras hit av läkare eller via egen vårdbegäran.

Egen remiss/egen vårdbegäran

Vi utför även Försäkringsmedicinska utredningar på uppdrag av Försäkringskassan.

Möjlighet finns till boende på Patienthotellet, Sunderby sjukhus.

Du måste kunna klara dig själv under vistelsen på hotellet eller ha med dig någon annan person som hjälp.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan