Smärtrehab Rehabiliteringsmedicin mottagningen, Sunderby sjukhus

Smärtrehab på Rehabiliteringsmedicin vänder sig till dig med långvarig smärta som är utredd och där inga fler behandlande insatser planeras. Hit kommer patienter från hela länet. Du kan komma till oss på remiss från läkare eller göra en egen vårdbegäran.

Läkaren på Smärtrehab gör en första bedömning om du är aktuell för smärtrehabilitering på specialistnivå och därefter träffar du vid behov även psykolog och fysioterapeut.

Besöken kan ske under en eller flera dagar. Du måste kunna klara dig själv under vistelsen eller ha med annan person som hjälp. Möjlighet finns till boende på Patienthotellet, Sunderby sjukhus.

Målet med rehabiliteringen är att personen ska kunna leva ett rikt och meningsfullt liv trots smärtan. Rehabiliteringen syftar till att påverka arbetsförmågan, hantera smärtan samt få en förbättrad fysisk funktion. Om du bedöms ha behov av specialiserad rehabilitering inleds det med en föreläsningsserie innan rehabiliteringsprogrammet vid Garnis Rehabcenter startar.

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss.

Om du har fått förhinder och inte kan komma på ett bokat besök, ring i god tid och avboka. Någon annan kan få din tid och du slipper betala för ett uteblivande.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 07:00-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:00-09:30
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 39 89
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 07:00-17:00

Vägbeskrivning

Med bil från E4, ta väg 97 mot Boden. Avfart till Sunderby sjukhus, skyltad. Det går också bra att åka med tåget eller med många av länstrafikens linjebussar som stannar vid sjukhuset.

Inre vägbeskrivning

Gå in genom sjukhusets huvudentré och ta direkt till vänster mot apoteket. Trapphus K ligger på vänster sida mitt emot kiosken.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Smärtrehab på Rehabiliteringsmedicin vänder sig till dig med långvarig smärta som är utredd och där inga fler behandlande insatser planeras. Hit kommer patienter från hela länet. Du kan komma till oss på remiss från läkare eller göra en egen vårdbegäran.

Egen remiss/egen vårdbegäran

Läkaren på Smärtrehab gör en första bedömning om du är aktuell för smärtrehabilitering på specialistnivå och därefter träffar du vid behov även psykolog och fysioterapeut.

Besöken kan ske under en eller flera dagar. Du måste kunna klara dig själv under vistelsen eller ha med annan person som hjälp. Möjlighet finns till boende på Patienthotellet, Sunderby sjukhus.

Målet med rehabiliteringen är att personen ska kunna leva ett rikt och meningsfullt liv trots smärtan. Rehabiliteringen syftar till att påverka arbetsförmågan, hantera smärtan samt få en förbättrad fysisk funktion. Om du bedöms ha behov av specialiserad rehabilitering inleds det med en föreläsningsserie innan rehabiliteringsprogrammet vid Garnis Rehabcenter startar.

Rehabiliteringsprogram Smärta

Besök oss på Facebook

Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS)

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan