Vuxenhabiliteringen, Gällivare sjukhus

Vuxenhabiliteringen i Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder är en specialistverksamhet som kompletterar hälsocentralernas och kommunernas habiliteringsinsatser till vuxna personer som har behov av habilitering.
För att få habilitering krävs att funktionsnedsättningen är medfödd eller har uppkommit tidigt i livet. Vuxenhabiliteringen kan ge råd, stöd, information, gruppverksamhet, samordning av insatser, stöd till anhöriga. Vuxenhabiliteringsteamen består av flera yrkesgrupper; socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och administratör. Teamen kompletteras av länsgemensamma psykologresurser, sjuksköterska och konsultläkare.
Om man bor i ett kommunalt boende har kommunen ansvaret för habilitering utom läkarinsats som alltid är regionens ansvar.

Kommunen eller den hälsocentral där du är listad har förstahandsansvaret för habilitering. Om det behövs kompletterande insatser från Länsenhetens Vuxenhabilitering kan du vända sig till din hälsocentral eller annan sjukvårdsmottagning som du har kontakt med för att få remiss. 

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre.

Du träffar oss under en tidsbegränsad period på mottagning, via vård på distans eller telefon.

Syftet är med vuxenhabiliteringens åtgärder är att du utifrån dina behov och förutsättningar får möjlighet att:

  • utveckla och bibehålla dina förmågor
  • öka dina möjligheter till ett självständigt och delaktigt liv

Det kan innebära att få fungerande vardagsrutiner, främja hälsa, få mer kunskap om sig själv och sitt fungerande, få strategier att hantera vardagens krav.

Under perioden du har kontakt med någon/några i vårt team av arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska och socionom. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp. Vi kan också ge dina anhöriga stöd om du samtycker till det. Under habiliteringsperioden samverkar vi med andra vård eller samhällsaktörer om det finns behöv av det.

Hur söker man Vuxenhabilitering?

Om du har behov av habilitering ska du vända dig till din hälsocentral. Hälsocentralens ansvar för habiliteringsinsatser på basnivå men kan skicka en remiss till Vuxenhabiliteringen om behovet kvarstår och kräver behandling inom specialiserad vuxenhabilitering.

Om du redan har en diagnos inom Vuxenhabiliteringens uppdragsområde kan du vända dig direkt till Vuxenhabiliteringen via en egen vårdbegäran, eller ett telefonsamtal till växeln 0920-28 40 00. Begär att få prata med Vuxenhabiliteringen.

Broschyr Vuxenhabiliteringen (pdf)

Egen vårdbegäran Vuxenhabiliteringen (pdf)

  • Öppettider
    Måndag-Fredag 08:00-16:00
  • Växeltelefonnummer
    0970-190 00

Vägbeskrivning
Gällivare sjukhus, huvudingången, gul hiss, våning 5

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Vuxenhabiliteringen i Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder är en specialistverksamhet som kompletterar hälsocentralernas och kommunernas habiliteringsinsatser till vuxna personer som har behov av habilitering.
För att få habilitering krävs att funktionsnedsättningen är medfödd eller har uppkommit tidigt i livet. Vuxenhabiliteringen kan ge råd, stöd, information, gruppverksamhet, samordning av insatser, stöd till anhöriga. Vuxenhabiliteringsteamen består av flera yrkesgrupper; socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och administratör. Teamen kompletteras av länsgemensamma psykologresurser, sjuksköterska och konsultläkare.
Om man bor i ett kommunalt boende har kommunen ansvaret för habilitering utom läkarinsats som alltid är regionens ansvar.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan