Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna strategi för kompetensförsörjning 2022-2024. Vidare beslutades att fastställa regler gällande politisk information inför allmänna val och föreslå regionfullmäktige att fastställa ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten. Det togs också beslut om ökad tillgänglighet under jourtid i primärvården Luleå och förändringar i Bodens primärvård.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen