Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen 2022-08-17

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2022 än nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Organ: regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-08-17

Paragrafer: 176-186

Anslaget publicerades: 2022-08-22

Anslaget tas ner: 2022-09-13

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionstyrelsen 2022-08-17