Nyhetsarkiv anslagstavla

Nyhet

Sakkunnigutlåtande anställning överläkare kardiologi

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av överläkare vid Hjärtsjukvården, division länssjukvård 2, Sunderby sjukhus.

Nyhet

Sakkunnigutlåtande anställning överläkare Psykiatrin

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av överläkare vid psykiatrin, division psykiatri, Sunderby sjukhus.

Nyhet

Sakkunnigutlåtande anställning överläkare Bild och funktionsmedicin

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av överläkare vid Bild och funktionsmedicin, division funktion, Sunderby sjukhus.

Nyhet

Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen 2022-08-17

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2022 än nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att...