Omedelbar justering från regionstyrelsens sammanträde 2023-09-13

Paragrafer från regionstyrelsens sammanträde den 13 juni 2023 som omedelbart justerades och finns som PDF-fil.

Organ: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-06-13

Paragrafer: 149

Anslaget publicerades: 2023-09-14

Anslaget tas ner: 2023-10-06

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Omedelbar justering - Regionstyrelsens beslut 2023-09-13 § 149 - Yttrande till Riksdagens ombudsmän - JO