Sammanträdesprotokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-09-04

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-04

Paragrafer: 57-66

Anslaget publicerades: 2023-09-05

Anslaget tas ner: 2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-09-04 (pdf)