Sammanträdesprotokoll politisk samverkansberedning 2023-09-08

Protokoll från politiska samverkansberedningens sammanträde den 8 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Politisk samverkansberedning

Sammanträdesdatum: 2023-09-08

Paragrafer: 22-33

Anslaget publicerades: 2023-09-13

Anslaget tas ner: 2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll politisk samverkansberedning 2023-09-08 (pdf)