Pressportal

Skaderapporter från trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och andra tillbud är en tjänst som Region Norrbotten erbjuder journalister. Vi publicerar skaderapporter vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter ett skiftbyte på akuten har skett uppmanas journalister att ringa om skaderapport så fort som möjligt. Det är alltid kommunikatör i beredskap som sköter skaderapporter, tel 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

 • 12 miljoner till fortsatt satsning på nära vård i glesbygden

  För att utveckla arbetet med god och nära vård i de fyra nordligaste regionerna har regeringen beviljat 12 miljoner kronor i projektstöd. Pengarna ska användas till att utveckla arbetssätt och modeller för nära vård som är anpassade efter glesbygdens behov.

 • Syrgasbehandling på delegation är inte aktuellt

  Region Norrbotten ställer sig positiv till fortsatt samarbete mellan kommunernas räddningstjänster och ambulanssjukvården genom ett förnyat första hjälpen-avtal. Delegation för syrgasbehandling kommer däremot inte att bli aktuellt att återinföra så som kunskapsläget ser ut i dag.

 • Region Norrbotten söker ny regiondirektör

  Nu inleds rekryteringen av ny den nya regiondirektör som ska efterträda Ulf Bergman. På önskelistan står en erfaren ledare som kan kombinera kraft med ödmjukhet.

 • Region Norrbottens ekonomi är stabil

  På torsdag, 16 mars, presenteras Region Norrbottens årsredovisning på regionstyrelsens sammanträde. Det samlade ekonomiska resultatet blev ett överskott på 272 miljoner kronor.

 • Region Norrbotten yrkar på avslag för viteskrav

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har yrkat att förvaltningsrätten ska döma Region Norrbotten att betala ett vite på 10 miljoner kronor. Enligt ett avgörande från kammarrätten har IVO inte rätt att bestämma hur många vårdplatser en region ska ha. Region Norrbotten anser därför att ansökan om utdömande av vite ska avslås.

 • Nu utökas öppettider för sprututbyte

  Sprututbytet på Sunderby sjukhus har nu öppet två dagar i veckan. Samtidigt flyttar mottagningen till det gamla psykiatrihuset. Ett samarbete mellan infektionsmottagningen och beroendecentrum ligger bakom den ökade tillgängligheten.

 • Ärenden på regionstyrelsen möte 16 mars

  Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 16 mars. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

 • Norrbottniska patienter nöjda med besök på akutmottagningar

  Norrbottningar som besökt en akutmottagning är generellt sett mer nöjda än genomsnittspatienter i Sverige. Det visar en stor sammanställning som Sveriges kommuner och regioner har gjort.

 • Kostnader för inhyrd personal ökar

  Alla regioner i Sverige har betalt mer för inhyrd personal under 2022 jämfört med året innan. I Norrbotten ökade hyrkostnaderna med 41 procent. Inom den psykiatriska vården i Norrbotten har dock hyrkostnaderna minskat med sex procent.

 • Problem att nå Arvidsjaurs hälsocentral via telefon

  På grund av tekniska problem går det just nu inte att nå hälsocentralen i Arvidsjaur via telefon.

Pressinbjudningar

Skaderapporter

Lex Maria

 • Stroke missades

  En patient söker på kvällen vård på en akutmottagning. Hen hade tidigare under dagen kortvarigt förlorat medvetandet och fick sluddrigt tal, känselförändring i ena handen.

 • Fraktur undersöktes inte

  Patient med lårbensbrott skickades hem från akutmottagningen utan läkarundersökning.

 • Äldre patient avlider efter fall på vårdavdelning

  En äldre multisjuk patient som nyligen genomgått en större bukoperation ramlar ur sängen medan hen är inneliggande på sjukhuset. Hen drabbas av en blödning under skallbenet, en allvarlig vårdskada som leder till att patienten avlider.

 • HLR fördröjdes

  Hjärtstopp på vårdavdelning. Fördröjd start av HLR kan ha bidragit till dödsfall.

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen