Ny broschyr om könsidentitet och könsdysfori

Nu finns en broschyr om könsidentitet och könsdysfori att ladda ned. Den vänder sig till dig som känner att din kropp eller ditt juridiska kön inte stämmer överens med vem du är. Den är också till för de personer som står dig nära och för dem du träffar inom hälso- och sjukvården.

Könsidentitet och könsdysfori

Broschyren är ursprungligen producerad av Region Värmland och bearbetad för Region Norrbotten i samarbete med regionens könsdysforiteam.

Du hittar den här.