Hälsocentral i Region Norrbotten

Hortlax hälsocentral

Välkommen till Hortlax hälsocentral, ditt självklara val då du önskar en välbemannad hälsocentral med stabil personal. Vi är en komplett hälsocentral som tar hand om dig i livets olika skeenden.

Vårdval Norrbotten

Kom gärna i god tid till ditt bokade besök. Anmäl dig i vår reception.

Feber? Förkylningssymtom? Vänligen stanna utanför hälsocentralen, ring 0911-757 50.

 • Öppettider
  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefontider
  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Växeltelefonnummer
  0911-757 50
 • Telefonnummer
  0911-757 50

Vägbeskrivning
E 4 norrifrån: Kör E 4 söderut, över Piteälven, sväng höger mot Arvidsjaur direkt efter bron. Tag sedan vänster, mot Hortlax, i första korsningen. Följ den vägen till Hortlax, hälsocentralen ligger på höger sida, precis då du kommer till Hortlax. Det står en skylt vid vägen.

E4 söderifrån: Kör E-4 norrut, i höjd med Höglandsnäs, sväng vänster mot Hortlax, följ den vägen in i Hortlax, när du kommer in i samhället tar du höger i på Hortlaxvägen, passera skolan och precis när du är på väg ut från byn finns en skylt hälsocentral, sväng vänster vid den.

Västerifrån: Kör Arvidsjaur-vägen mot Piteå. Vid korsningen Hortlax, sväng höger, följ vägen till Hortlax, precis i början av byn sväng höger vid skylten hälsocentral.
VÄLKOMMEN!

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Magnus Tufvesson
Medicinsk ledningsansvarig, distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00
Britt-Marie Nilsson
Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Arbetsterapeut bedömer aktivitetsförmåga, genomför behandling, samtal och rådgivning.

Inom arbetsterapin arbetar vi med:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Kognitiva funktionsnedsättningar
 • Lättare till måttlig psykisk ohälsa
 • Smärtproblematik
 • Muskel och ledbesvär i handleder/händer samt hand/fingerskador
 • Minnesutredningar
 • Sömnproblematik

Arbetsterapeuten hjälper dig med struktur och rutiner i vardagsaktiviteter, samt hitta balans mellan aktivitet och återhämtning.

Vi kan också hjälpa dig med utprovning av handortoser, hygienhjälpmedel som duschstolar, fristående toalettförhöjning, kognitiva hjälpmedel samt transportrullstolar (har du sedan tidigare hjälpmedel via kommunens hemsjukvård så kontaktar Du dem på telefonnummer 0911-69 78 80)

Arbetsterapeuten ansvarar för behandling och hjälpmedel för barn/ungdomar under 20 år som inte tillhör barn/ungdomshabiliteringen.

Hjälpmedel

Vid förskrivning/utprovning av hygienhjälpmedel tillkommer en egenavgift på 300 kr/styck. Man måste själv hämta hjälpmedlet på arbetsterapin. Vid behov av hembesök hänvisas till kommunens hemsjukvård (0911-69 78 80).

För utprovning av handortoser tillkommer en egenavgift på 150-250 kr.

Kostnad

Besök hos arbetsterapeut kostar 300 kr vilket ingår i högkostnadsskyddet.

Om du inte kan komma på denna tid meddela oss senast kl 15:00 dagen innan, så vi kan ge tiden till någon annan. Enligt Regionsbeslut måste vi fakturerar dig om du uteblir utan att meddela oss.

För vissa hjälpmedel tas en egenavgift ut, detta gäller för vissa hygienhjälpmedel samt rollatorer.
Vid utprovning av ortoser tillkommer egenavgift. För dessa finns särskilt högkostnadskort. 

Kontakt

Hortlax hälsocentral:
Dag 1-15: Telefon 0911-75908 måndag, tisdag, onsdag kl. 8.15-9.00
Dag 16-31: Telefon 0911-232443 måndag, tisdag, onsdag kl. 8.15-9.00

Hällans hälsocentral:
Telefon 0911-232443 måndag, tisdag, onsdag kl 8.15-9.00

Piteå hälsocentral:
Telefon 0911-75908 måndag, tisdag, onsdag kl 8.15-9.00

Barnmorskemottagningens vård och behandling utgår från Region Norrbottens rutiner och program, vilka lutar sig mot evidens och beprövad erfarenhet. Vi försöker vara nyfikna och följer de nyaste rönen inom vårt område.

Barnmorskemottagningen Piteå

Barnhälsovårdens uppgift är att, tillsammans med er som föräldrar, arbeta för att ert barn får den hälsovård de behöver för att växa, utvecklas och må bra. Vi erbjuder hälsoundersökningar som ger möjlighet att tidigt upptäcka ev sjukdomar och problem som påverkar barnets utveckling, tillväxt och beteende.

Vi följer barnhälsovårdens basprogram för länet. Vi erbjuder hembesök till alla nyfödda samt besök hos oss på barnhälsovården. Ert barn får även möjlighet till vaccinationer, tillväxt- och utvecklingsbedömning, syn- och hörseltester. Ni föräldrar kan få rådgivning om amning, mat, sömn, hälsa, anknytning till barnet, föräldrastöd, skadeförebyggande åtgärder mm.

Föräldragrupp erbjuds till alla förstagångsföräldrar.

Vi har samarbete med barnhälsovårdspsykolog som vid behov kommer till hälsocentralen. 

Om du inte kan komma på denna tid meddela oss senast klockan 15.00 dagen innan så kan vi ge tiden till någon annan.

Vi tvingas fakturera dig om du uteblir från besöket utan att meddela oss.

Kontakt

Telefon: 0911-757 50
Knappval 6, Uppringningstid måndag - fredag kl 8.15-9.00.

Berit Lundström
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00
Liselotte Mikaelsson
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00
Johanna Nordlund
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00

Hos oss finns en speciellt utbildad diabetessköterska som kan ge dig stöd, information och kunskaper så att du kan klara din diabetes på bästa sätt.

Mottagning: Måndag eftermiddag, tisdag och onsdag förmiddag samt efter överenskommelse.

Utlämning av diabeteshjälpmedel via receptionen alla dagar mellan klockan 08:00-17:00. 

Kontakt

Telefon: 0911-757 50

Anne Widmark
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Piteå upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Piteå

Har du sår som är i behov av bedömning, omläggning eller vidare handläggning? Behöver du hjälp för att ta dina ordinerade injektioner? Har du blivit ombedd att prova ditt blodtryck eller av annan anledning vill få det kontrollerat? Kontakta oss.

Du kanske har problem med urin- eller avföringsläckage? Kvinna eller man, hos oss får du hjälp med utredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Vi som arbetar är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, vi har kompetens och erfarenhet att möta dig som patient i olika skeden i livet.

Vi har ett nära samarbete med distriktsläkarna på hälsocentralen för att du ska få den bästa vården. Här i Hortlax arbetar vi ofta i team; arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska och distriktssköterska för att du som patient ska få bästa möjliga hjälp med dina problem.

Besöket kostar 300 kr och ingår i högkostnadsskyddet.

Om du inte kan komma på denna tid meddela oss senast klockan 15:00 dagen innan så kan vi ge tiden till någon annan.

Enligt regionsbeslut måste vi fakturera dig om du uteblir från besöket utan att meddela oss. 

Kontakt

Telefon: 0911-757 73
Telefontid: Måndag-fredag 08.15-08.45

Anne Widmark
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00
Liselotte Mikaelsson
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00
Berit Lundström
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00
Johanna Nordlund
Distriktssköterska
Växel:
0920-28 40 00

Kontakta oss via telefon eller genom att logga in på 1177.se.

Våra e-tjänster 1177.se

Du som patient kan ta kontakt med oss direkt för konsultation, du behöver ingen remiss. Har din läkare skickat en remiss hör vi av oss.

Välkommen att kontakta oss

 • om du vill komma igång med träning för att förebygga ohälsa eller rehabilitering efter skada, sjukdom eller operation.
 • om du önskar rådgivning och/eller bedömning av smärta vid belastning i din vardag, i ditt arbete eller när du motionerar/tränar.
 • om du önskar hjälp med att förstå och hantera din värk och begränsningar i din rörelseförmåga.
 • om du har behov av hjälpmedel som underlättar din funktionsförmåga och som kan lindra dina besvär. 

Om oss

Vi som jobbar på Hortlax hälsocentral är legitimerade fysioterapeuter, med lång erfarenhet och fördjupad kompetens inom många områden. Vi har ett nära samarbete med läkare och övriga vårdgivare på hälsocentralen. Hos oss är du trygga i händer!

Vi bedömer besvär som har att göra med funktionsförmågan. Besvären kan vara kopplade till kroniska sjukdomar eller ha uppkommit av skada/överbelastning. Vid avslutad kontakt eftersträvas att patienten ska ha insikt och kunskap om sina besvär samt kunna ta ett fortsatt eget ansvar för sin hälsa.  

Avgifter

Besök hos eller av fysioterapeut kostar 300 kronor. Frikort gäller.

Om du inte kan komma på denna tid meddela oss senast klockan 15:00 dagen innan så kan vi ge tiden till någon annan.

Enligt landstingsbeslut måste vi fakturera dig om du uteblir från besöket utan att meddela oss. 

Välkommen med din förfrågan!

Kontakt

Telefon: 0911-757 82
Telefontid: Vardagar kl. 07:30-09:30

Jörgen Gustavsson
Fysioterapeut
Växel:
0920-28 40 00
Åsa Markström
Fysioterapeut
Växel:
0920-28 40 00
Ann-Charlott Ölund
Fysioterapeut
Växel:
0920-28 40 00

Det finns tillfällen i livet då en samtalskontakt är ett sätt att gå vidare och må bättre.

Det kan handla om:

 • Kris
 • Sorg
 • Oro/ångest
 • Nedstämdhet/depression
 • Smärta
 • Att leva med en svår sjukdom
 • Problem i livssituationen
 • Stress/utmattning
 • Sömnsvårigheter

Kuratorerna hos oss erbjuder:

 • Stödsamtal
 • Krishantering
 • Stöd vid sorg
 • Rådgivning vid lättare psykisk ohälsa
 • KBT (kognitiv beteendeterapi) individuellet eller via internet.
 • Gruppbehandling

KBT vad är det?

KBT används framgångsrikt som behandling främst vid depressioner, ångest och långvarig smärta. Utmärkande för dessa tillstånd är att det uppstår onda cirklar i tanke och beteendemönster hos personen.

KBT ger en effektiv möjlighet att bryta de negativa mönstren, genom att ge förståelse för hur mönstren skapar depressions och ångesttillstånden.

Terapin Innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål. Detta förutsätter stark motivation till förändring samt möjlighet att sätta av till träning/uppgifter. Hemuppgifter mellan sessionerna ingår.

Teamarbete

Här på Hortlax hälsocentral arbetar vi ofta i team. I ett team kan arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska ingå allt utifrån patientens behov. Syftet med teamet är att du som patient ska få bästa möjliga hjälp med dina problem.

Samtal kring missbruk

Om du behöver samtal kring missbruk och beroende av alkohol, droger eller spel rekommenderas du kontakta Piteå Kommuns Alkohol och Narkotikagrupp på telefonnummer 0911-69 67 25. Hit kan du även vända dig som anhörig till någon med missbruks- eller beroendeproblematik.

Samtal kring din arbetssituation

Arbetsgivare har ett stort ansvar när det gäller anställdas arbetssituation och dess mående. Arbetsgivaren ansvarar för det organisatoriska och det sociala på arbetaplatsen, enligt AFS 2015:4. Dessa regler trädde ikraft 2016.

Samtal för dig som stöttar en anhörig i vård eller omsorg

Kommunen erbjuder information, rådgivning och stödjande samtal till personer som ger omsorg och vård till någon närstående.

Det kommunala anhörigstödet vänder sig till dig som är över 18 år och stödjer eller vårdar någon oavsett vilka svårigheter din närstående har och oavsett vilken relation ni har. Kommunen erbjuder också anhörigcirklar med olika inriktningar.

För mer information så finns kommunens samlade utbud av anhörigstöd på www.pitea.se/anhörigstod. Du kan också ringa anhörigkoordinator på 0911-69 64 94 eller skicka ett mejl till anhorigstod@pitea.se 

Avgifter

Besök hos kurator kostar 300 kr och ingår i högkostnadsskyddet.

Om du inte har möjlighet att komma till inbokad samtalstid måste du meddela oss det senast 15.00 dagen innan besöket så vi kan ge tiden till någon annan. Enligt Regionsbeslut måste vi fakturera dig en avgift på för närvarande  400 kr om du uteblir utan att meddela oss.

Kontakt

Telefon: 0911-757 81
Träffas säkrast på telefon måndag, onsdag, fredag kl. 8.00-8.30

Avbokningar hänvisas till växeln,
telefon 0911-757 50

Du kan även nå oss via ett meddelande i våra 1177.se.

Våra e-tjänster 1177.se

Petra Martin
Kurator
Växel:
0920-28 40 00
Emelie Öjebrandt
Kurator
Växel:
0920-28 40 00

Här finns ljusbehandlingsenheten som tar emot patienter från hela Piteå kommun. Här behandlas hudsjukdomar, framför allt psoriasis och eksem. För att komma till ljusbehandlingen måste du ha remiss från läkare.

Kontakt

Öppet: måndag och onsdag, kl. 8.15-17.00 samt fredag kl. 11.00-16.00
Telefon: 0911-759 03

Adress

Hällanvägen 11, Öjebyn

Sandra Ehlin
Undersköterska (Ej i tjänst på denna befattning t.o.m. 2023-08-31)
Växel:
0920-28 40 00
Jenna Christina Heikkilä
Undersköterska
Växel:
0920-28 40 00

Läkarteamet på Hortlax hälsocentral.

Magnus Tufvesson
Medicinsk ledningsansvarig, distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00
Johan Brorson Pebe
Distriktsläkare (Ej i tjänst på denna befattning t.o.m. 2023-02-28)
Växel:
0920-28 40 00
Joakim Bunne
Distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00
Mats Kåhrström
Distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00
Lisa Lindén
Distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00
Maud Sjödin
Distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00
Joel Weinmar
Distriktsläkare
Växel:
0920-28 40 00
Johanna Göransson
ST-läkare
Växel:
0920-28 40 00
Simon Hedkvist
ST-läkare
Växel:
0920-28 40 00
Laura Sanchez Blasco
ST-läkare
Växel:
0920-28 40 00

Samtliga hälsocentraler i Piteå har lättakuter. Det är till Lättakuten du går när du får lättare akuta åkommor.

Lättakuten Piteå

Anmäl dig i receptionen inför ditt besök. 

Mottagningssjuksköterska

Till oss kan du ringa för rådgivning och bokning av tid. Vi hjälper även dig som behöver förnya ditt recept, avboka en tid eller för att få svar på labprover. Du har också möjlighet att välja att bli uppringd av oss.Vi har också ansvar för labverksamheten och provtagning, gör blodtryckskontroller och audiometrier/spirometrier och utför ordinationer.

Kontakt

Telefon: 0911-757 50

Öppettider:
Vardagar, kl. 8.00-17.00 

Hos finner du barnhälsovård, distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning. På vår rehabiliteringsavdelning träffar du arbetsterapeut, kurator och fysioterapeut.

Behöver du få hjälp att sluta röka, hantera stress, få råd om kost, motion, alkohol, sömn med mera.

Tveka inte att kontakta oss.

 • Helena Cavén
  Medicinsk sekreterare
 • Linnéa Björnfot
  Medicinsk sekreterare
 • Susann Viklund
  Medicinsk sekreterare

 • Maria Berg
  Undersköterska
 • Marie Karlsson
  Undersköterska

 • Anne Widmark
  Distriktssköterska
 • Berit Lundström
  Distriktssköterska
 • Jessica Eklund
  Mottagningssköterska
 • Jessica Sjödin
  Mottagningssköterska
 • Johanna Nordlund
  Distriktssköterska
 • Josephina Ekedahl Öman
  Sjuksköterska
 • Liselotte Mikaelsson
  Distriktssköterska
 • Matilda Johansson
  Mottagningssköterska
 • Sanna Gustafsson
  Mottagningssköterska
 • Sara Nevander
  Distriktssköterska
 • Viktoria Berggren
  Mottagningssköterska

 • Petra Martin
  Kurator
 • Emelie Öjebrandt
  Kurator

 • Magnus Tufvesson
  Medicinsk ledningsansvarig, distriktsläkare
 • Johan Brorson Pebe
  Distriktsläkare
 • Joakim Bunne
  Distriktsläkare
 • Mats Kåhrström
  Distriktsläkare
 • Lisa Lindén
  Distriktsläkare
 • Maud Sjödin
  Distriktsläkare
 • Joel Weinmar
  Distriktsläkare
 • Johanna Göransson
  ST-läkare
 • Simon Hedkvist
  ST-läkare

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan