Områdesindelning Pajala

Hälsocentralen har delat upp kommunen i 3 områden. Pajala centralort och övriga orter i kommunen är indelad enligt listorna nedan.

Område Röd (centrum)

Innefattar postnummer 984 31 och 984 32

Säbo:

  • Ängsbacken
  • Björkkullen
  • Älvbacka (inklusive Gläntan)

Område Grön (norra)

Innefattar alla postorter norr om Pajala centralort inklusive postnummer 984 91 och 984 99

Säbo:

  • Asphemmet
  • Rönngården

Område Blå (södra)

Innefattar alla postorter söder om Pajala centralort inklusive postnummer 984 92 samt patienter som rent geografiskt tillhör andra hälsocentraler men som valt Pajala hälsocentral

Säbo:

  • Tallgården