Hälsocentral i Region Norrbotten

Piteå hälsocentral

I sommar samarbetar Hortlax, Hällans och Piteå hälsocentraler. Lättakuten är öppen på Hällans hälsocentral 17/6 - 9/8 och alla patienter på ovanstående hälsocentraler hänvisas dit. Öppet måndag - fredag kl 08:15 - 11:00. Vid feber och förkylning, vänligen ring din hälsocentral innan du besöker lättakuten.

Välkommen till oss på Piteå hälsocentral, ditt självklara val om du önskar en centralt belägen hälsocentral.

Öppettider

Måndag - fredag kl 08:00-17:00

Receptionens öppettider: Alla vardagar 08:15-16:30. Lunchstängt: mån-ons och fredag 12:00-12:30, torsdagar 12:00-14:00

Lättakuten

Måndag - fredag kl 09:00-11:00.

Provtagning

Vi tar prover som är ordinerade av hälsocentralen. Prov ordinerad av annan klinik/ sjukhus tas på specialistmottagningen, Piteå sjukhus plan 4.

Tidsbeställning

Telefon 0911-755 84.
Vi har ett automatiskt uppringningssystem (TeleQ), ring och följ instruktionerna.

Förnya läkemedel

Om du behöver förnya dina recept kan du enkelt förnya de flesta recept genom att logga in med e-legitimation på 1177.se eller kontakta oss via TeleQ, 0911-755 84.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefonnummer

  0911-755 84

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Jenna Christina Heikkilä

Enhetschef (Ej i tjänst på denna befattning t.o.m. 2024-08-31)
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Arbetsterapi är till för dig, som har aktivitetsrelaterade problem i vardagen och på arbetet på grund av en funktionsnedsättning. Arbetsterapeut bedömer aktivitetsförmåga, genomför behandling, samtal och rådgivning.

Inom arbetsterapin arbetar vi med:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Kognitiva funktionsnedsättningar
 • Lättare till måttlig psykisk ohälsa
 • Smärtproblematik
 • Muskel och ledbesvär i handleder/händer samt hand/fingerskador
 • Minnesutredningar
 • Sömnproblematik
 • Neurologiska funktionsnedsättningar

Arbetsterapeuten hjälper dig med struktur och rutiner i vardagsaktiviteter, samt hitta balans mellan aktivitet och återhämtning.
Vi kan också hjälpa dig med utprovning av handortoser, hygienhjälpmedel som duschstolar, fristående toalettförhöjning, kognitiva hjälpmedel samt transportrullstolar (har du sedan tidigare hjälpmedel via kommunens hemsjukvård så kontaktar du dem på telefonnummer 0911-69 78 80)

Arbetsterapeuten ansvarar för behandling och hjälpmedel för barn/ungdomar under 20 år som inte tillhör barn/ungdomshabiliteringen.

Hjälpmedel

Vid förskrivning/utprovning av hygienhjälpmedel tillkommer en egenavgift på 300 kr/styck. Man måste själv hämta hjälpmedlet på arbetsterapin. Vid behov av hembesök hänvisas till kommunens hemsjukvård (0911-69 78 80)

För utprovning av handortoser tillkommer en egenavgift på 150-250 kr.

Kontakt

Hällans hälsocentral:    
Telefon 0911-23 24 43
måndag, tisdag, onsdag kl 8.15-9.00

Piteå hälsocentral:
Telefon 0911-759 08
måndag, tisdag, onsdag kl 8.15-9.00

Hortlax hälsocentral: 
Dag 1-15: Telefon 0911-759 08
måndag, tisdag, onsdag kl 8.15-9.00
Dag 16-31: Telefon 0911-23 24 43
måndag, tisdag, onsdag 8.15-9.00

Astma/KOL-sjuksköterska har fördjupade kunskaper om  astma och KOL, dess behandlingar och påverkan på vårt välmående. På astma/KOL-mottagningen genomförs:

 • Lungfunktionstest
 • Genomgång av medicinering
 • Kontroll av inhalationsteknik 
 • Samtal kring sjukdomen 

Rökavvänjning

Vill du ha hjälp med att sluta röka eller snusa, ta kontakt med våra diplomerade tobaksavvänjare. Arbetet sker i nära samarbete med behandlande läkare.   

Syftet med asylmottagningen är att skapa en god, säker och effektiv vård som gynnar asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrande personer. I besöket ingår bland annat:

 • Hälsohistoria
 • Provtagning
 • Kartläggning av livssituation 

Barnmorskemottagningen är unik i Norrbotten. Här har vi samlat barnmorskorna från alla fyra hälsocentraler i kommunen. Välkommen till oss när du blivit gravid, har behov av preventivmedelsrådgivning, önskar lämna prov för STI eller är kallad till gynekologisk cellprovprovtagning.

Barnmorskemottagningen Piteå

Du som har diagnostiserats med högt blodtryck eller har förhöjda blodtrycksvärden kan ta kontakt med vår blodtryckssjuksköterska. Du kan få hjälp med:

 • Kontroll av blodtryck
 • Samtal om levnadsvanor
 • Genomgång av provsvar
 • Utvärdering av dina läkemedel

Här arbetar man med hälsovård för barn, från det nyfödda barnet till skolstarten. Uppdraget är att tillsammans med barnets vårdnadshavare arbeta för att främja barnets hälsa och utveckling. 
Verksamheten innefattar bland annat:

 • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
 • Främja barns hälsa och utveckling
 • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
 • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö
 • Vaccinationer 

Yuleidy Nilsson

BVC-sjuksköterska
Växel:
0920-28 40 00

Vi möter personer med upplevd minnessvikt för vidare utredning. Du tar själv kontakt med oss. Vi arbetar i team för att få en helhetsbild av din livssituation, teamet består av läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut. I utredningen ingår bland annat:

 • Provtagning
 • Datortomografisk undersökning
 • Utredning av kognitivförmåga/aktivitetsförmåga 
 • Anhörigsamtal
 • Individuell planering  

Till diabetesmottagningen är du välkommen om du är under utredning eller har en diabetesdiagnos.  Du kan få hjälp med:

 • Undervisning i blodsockermätning
 • Insulinadministrering
 • Dosjusteringar vad gäller exempelvis insulin
 • Förskrivning av diabeteshjälpmedel
 • Råd och stöd kring livsstilsförändringar 

Vår vision är att vi tillsammans lägger upp mål och styr din behandling efter dina behov. Diabetessköterskan har nära samarbete med din läkare.

Vi erbjuder vård enligt nationella riktlinjer. Kvalitetssäkring och behandling sker via nationella diabetesregistret.

Kontakt

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Piteå upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Piteå

Samtliga hembesök av distriktssköterska sker via kommunens distriktssköterskor.

Jourkontakt

Jourhavande distriktssköterska efter kl 16.00 kvällar, nätter och helger.

Telefon: 1177

Hälsosamtalet för 40- , 50-, och 60-åringar utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjande metoder.

Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsa och förebygga hjärt och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Att hitta motivation och tid till träning, återhämtning och hälsosamma matvanor kan kännas svårt, ta därför emot erbjudandet om hälsosamtal för att påverka din hälsa.

I hälsosamtalet erbjuds bland annat:

 • Provtagning
 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck
 • Levnadsvanor
 • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändring
 • Möjlighet att ställa frågor som du tycker är viktiga

Kontakta oss fysioterapeuter för bedömning, rådgivning, träningsinstruktioner, hjälpmedelsutprovning, individuell behandling/träning och behandlingsträning i grupp.  

Telefon 0911-755 84, knappval 4
Du blir uppringd mellan kl. 11:00-11:30 samma dag om du ringer före denna tid.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med humanistisk utgångspunkt. Den utgår ifrån att människan är en tänkande varelse som själv kan påverka och förändra sitt liv.

Vad är KBT?

Kognitiv terapi (KBT) utgår från tankemönster och tankens kraft att förändra känslor och beteenden. Syftet med KBT är att du ska göra konkreta förändringar i ditt liv. Förändringar som gör att du mår bättre. Det hjälper inte att bara läsa och reflektera utan du måste också öva rent praktiskt.

KBT handlar om att du  kan skaffa dig en ökad livskompetens. Du kan själv kontakta vår KBT-behandlare om du upplever problem i din livssituation som till exempel:

 • stress
 • nedstämdhet
 • fobier
 • sömnbesvär

eller annat som du upplever besvärande i ditt dagliga liv.

Kontakt

KBT-behandlare
Telefon: 755 84, val 1 psykisk ohälsa

I Livsstilsmottagningen fokuserar vi på beteendeförändringar kring ohälsosamma levnadsvanor för att skapa ett mer hälsosamt liv. Du får hjälp till självhjälp att förändra dina levnadsvanor.

Livsstilsprogrammet

Livsstilsprogrammet vänder sig till dig som i nuläget är redo, har tid och utrymme för en livsstilsförändring. Vi erbjuder inte ett viktminskningsprogram utan vi fokuserar på beteendeförändringar som på sikt kan leda till viktnedgång. I livsstilsprogrammet jobbar vi på grupp-nivå med ca 10 personer/grupp. Programmet pågår under 4 månader med stöttning i övergång till egenvård. 

Vem vänder sig programmet till?

Du som har risk att utveckla eller redan har etablerad livsstilssjukdom (diabetes typ 2 och/eller hjärt-och kärlsjukdom) i kombination med fetma eller bukfetma har möjlighet att remitteras till Livsstilsprogrammet. 

Hur söker du till livsstilsprogrammet?

 • Remiss från vårdpersonal via ditt vårdbesök på Piteå hälsocentral.
 • Fråga gärna om Livsstilsprogrammet vid ditt bokade besök på Piteå hälsocentral.

Här finns ljusbehandlingsenheten som tar emot patienter från hela Piteå kommun. Här behandlas hudsjukdomar, framför allt psoriasis och eksem. 

För att komma till ljusbehandlingen måste du ha remiss från läkare.

Kontakt

Öppet: måndag och onsdag, 8.15-17.00 samt fredag 11.00-16.00
Telefon: 0911-759 03

Adress

Hällanvägen 11, Öjebyn

Sandra Ehlin

Undersköterska
Växel:
0920-28 40 00

För att komma i kontakt med någon av våra läkare:

Telefon 0911-755 84

Jourmottagning

Läkarna har också jourtjänstgöring på Jourcentralen på Piteå sjukhus, dit patienterna hänvisas vid akuta sjukdomsfall efter kl 17.00 vardagar och helgtid.

Telefon: 1177

Samtliga hälsocentraler i Piteå har lättakuter. Det är till Lättakuten du går när du får lättare akuta åkommor.

Lättakuten Piteå

Receptionen

Receptionen är bemannad mellan kl 08:15-16:30.

Lunchstängt: Måndag - Onsdag 12:00-12:30, Torsdag 12:00-14:00, Fredag 12:00-12:30

Kontakt

Tidsbeställning, rådgivning, måndag-fredag kl. 7:45-17:00
Telefon: 0911-755 84, följ instruktionen.

Endast bokade tider.

 • Vi tar prover som är ordinerade av Piteå hälsocentral. Boka din tid via 1177 eller telefon
 • Prov som är ordinerad av annan klinik/sjukhus tas vid specialistmottagningen på Piteå sjukhus, plan 4.

Boka tid via 1177.se eller genom att ringa 0911-755 43 eller 0911-755 42, val 4.  

På labb träffar du våra undersköterskor.

 • Anmäl dig i vår kassa/reception. Då får labbpersonalen ett meddelande om att du har kommit.
 • Vänta sedan i väntrummet vid receptionen, vi ropar upp ditt namn.

Vill du läsa om dina provsvar?
Logga in med e-legitimation på 1177.se 

Våra e-tjänster 1177.se

Om dina provsvar skulle vara avvikande, kontaktas du som tidigare via brev eller telefon.

Kontakt

Telefon 0911-755 84, knappval 5

Vid hälsocentralen finns ett tvärprofessionellt team som arbetar för att främja psykisk hälsa och behandla psykisk ohälsa med metoder som har vetenskapligt stöd. Ohälsan kan handla om sömnproblem, överdriven oro, olika ångesttillstånd, depression eller en livshändelse, som känns svår att klara av på egen hand.

Teamet består av  vårdsamordnare, psykiatrisjuksköterska, psykolog, KBT-terapeut samt läkare. Teamet har även tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator.

Du tar kontakt med vårt psykosociala team genom att ringa telefon 0911-755 84.

Vårt bemötande bygger på respekt, helhetssyn och professionellt kunnande. Tillsammans med dig vill vi arbeta proaktivt och hälsofrämjande.

Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan