Logopedimottagningen Piteå sjukhus

Logopedmottagningar finns på länets alla sjukhus.

Sedan årsskiftet 2006/2007 är våra mottagningar samordnade i en länsverksamhet. Syftet med Länslogopedin är att kunna erbjuda dig en likvärdig vård med hög kvalitet oavsett var du bor i länet. 

Logopedmottagningen ligger på plan 5 på Kiruna sjukhus.

För att komma i kontakt med oss kan du med fördel använda 1177.se

Våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte har tillgång till 1177.se kan ni ringa på 0920-28 38 22.

Du kan lämna röstmeddelande för om- och avbokning mellan kl 07.30 - 08.30 samt kl 13.00 - 13.30.

Vid andra frågor kan du ringa på telefontiden mellan kl 08.30 - 09.00.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:30-09:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 38 22

Vägbeskrivning

.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Logopedmottagningar finns på länets alla sjukhus. Sedan årsskiftet 2006/2007 är våra mottagningar samordnade i en länsverksamhet. Syftet med Länslogopedin är att kunna erbjuda dig en likvärdig vård med hög kvalitet oavsett var du bor i länet.

Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar bland annat följande:

Bland barn

 • Försenad/avvikande tal-, språk- /kommunikationsutveckling, stamning, munmotoriska svårigheter, sväljningssvårigheter, röstproblem, läs- och skrivsvårigheter.
 • Bland barnen får en del också insatser från barnhabiliteringen där logoped ingår.

Bland vuxna

 • Röst-, tal och språk- /kommunikationsstörningar samt sväljningssvårigheter, som orsakats av förvärvade eller medfödda hjärnskador, tumörsjukdomar/medfödda missbildningar i huvud/hals samt felaktig röstanvändning.
 • Stamning
 • Läs- och skrivsvårigheter. Logopeder förskriver hjälpmedel som ger patienten möjlighet att förmedla sig med och förstå sin omgivning.

Logopedens utbildning

Logopedutbildningen är en fyraårig medicinsk utbildning. Logoped är en skyddad yrkestitel och får endast användas av den som efter fullständig logopedutbildning fått sin logopedexamen och beviljats legitimation av Socialstyrelsen.

Hur lång är väntetiden?

Vi har som mål att träffa alla nya patienter inom tre månader från det att remissen skrivits.

Mer hos oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan