Logopedimottagningen Piteå sjukhus

  Logopedmottagningar finns på länets alla sjukhus. Sedan årsskiftet 2006/2007 är våra mottagningar samordnade i en länsverksamhet. Syftet med Länslogopedin är att kunna erbjuda dig en likvärdig vård med hög kvalitet oavsett var du bor i länet. För att åstadkomma en mer likvärdig vård har vi arbetat intensivt med gemensamma rutiner och prioriteringar. Bemanningen har anpassats till befolkningsunderlag per sjukhus. Vårat mål är att kunna ge den bästa logopediska vården i landet.

  Hur lång är väntetiden? Vi har som mål att träffa alla nya patienter inom tre månader från det att remissen skrivits. Vi hänvisar dig till det sjukhus som har kortast väntetid, du väljer då själv om du vill vänta på tid till ditt närmaste sjukhus eller få en snabbare tid på ett annat sjukhus. Efter första besöket bestäms om och när behandling ska ges, även här eftersträvas igångsättning inom tre månader för de patienter som är i behov av insatser.

  Vi finns på markplan, se skyltning från huvudentrén.

  För att komma i kontakt med oss kan du med fördel använda 1177.se, se nedan.

  Om du inte har tillgång till 1177.se kan ni ringa på 0920-28 38 22.
  Du kan lämna röstmeddelande för om- och avbokning mellan kl 07.30 - 08.30 samt kl 13.00 - 13.30.
  Vid andra frågor kan du ringa på telefontiden mellan kl 08.30 - 09.00.

  Vägbeskrivning
  .

  Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

  Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

  Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

  Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

  Driftsform: Region

  Logopedmottagningar finns på länets alla sjukhus. Sedan årsskiftet 2006/2007 är våra mottagningar samordnade i en länsverksamhet. Syftet med Länslogopedin är att kunna erbjuda dig en likvärdig vård med hög kvalitet oavsett var du bor i länet. För att åstadkomma en mer likvärdig vård har vi arbetat intensivt med gemensamma rutiner och prioriteringar. Bemanningen har anpassats till befolkningsunderlag per sjukhus. Vårat mål är att kunna ge den bästa logopediska vården i landet.

  Hur lång är väntetiden? Vi har som mål att träffa alla nya patienter inom tre månader från det att remissen skrivits. Vi hänvisar dig till det sjukhus som har kortast väntetid, du väljer då själv om du vill vänta på tid till ditt närmaste sjukhus eller få en snabbare tid på ett annat sjukhus. Efter första besöket bestäms om och när behandling ska ges, även här eftersträvas igångsättning inom tre månader för de patienter som är i behov av insatser.

  Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

  Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

  Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

  Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

  Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

  Lediga jobb - spontanansökan