Sunderby sjukhus

Sjukhusvägen 10, 971 80 Luleå
Visa på karta, Sunderby sjukhus

Undersökningar och behandlingar

Patientinformation hörsel

Hörselutredning på barn sker på Sunderby sjukhus. Vi använder oss av flera olika mätmetoder beroende på barnets ålder och vad man vill utreda. Här finns en kort beskrivning på dessa olika metoder, när och varför de används.

Tympanometri

 • Kontrollerar trumhinnans rörlighet.
 • Mätningen går till så att man placerar en sond i örat och ändrar trycket för att kunna se om trumhinnan rör sig som den ska.

OAE, otoakustiska emissioner

 • Man kontrollerar att hårcellerna i innerörat fungerar.
 • En sond placeras i barnets öra. Man sänder in ett ljud som aktiverar hårcellerna i innerörat. Fungerar hårcellerna så registreras ett svar.
 • Det är en fördel om barnet sover under mätningen.
 • Vid ett godkänt resultat kan man utesluta hörselnedsättning av betydelse för tal och språkutveckling.

ABR, Hjärnstamsaudiometri

 • Klickljud presenteras via en sond i örat. Man registrerar tiden det tar för ljudet att passera från örat och upp via hjärnstammen.
 • Registreringen sker via elektroder till en dator.
 • Testet visar hörtrösklarna för det klickljud som presenteras.
 • Barnet måste sova under mätningen.

ASSR, Auditory evoked Steady State Responses

 • ASSR är ett elektriskt hörselprov, resultatet man får fram kan överföras till ett audiogram.
 • Mätningen går till ungefär som ABR (se ovan). Man använder samma utrustning.
 • Barnet måste sova under mätningen.
 • Undersökningen tar lång tid att genomföra, vilket kan upplevas som en nackdel. 

Observationsaudiometri

 • Warblertoner eller lustbetonade ljud presenteras från högtalare. När barnet hör vänder de sig åt det håll ljudet kommer ifrån.
 • När barnet vänder sig åt det håll ljudet kommer ifrån belönas de med en bild eller "skakisar".
 • Mätningen används från cirka 4 månaders ålder.

Lekaudiometri

 • Barnet har lurar på sig och bygger eller kastar en kloss varje gång en ton hörs.
 • Belönas med en bild.
 • Mätningen används från cirka 3 års ålder.

Hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel som av olika anledningar inte används skall lämnas igen till närmaste hörcentral.

När Du skickar in en hörapparat till hörcentralen ange då brukarens personnummer och namn plus anledningen till att hörapparaten ej används.

Adresser till hörcentralerna:

Hörcentralen
Sunderby Sjukhus
971 80  Luleå

Hörcentralen
Piteå Älvdals Sjukhus
Box 715
941 28 Piteå

Hörcentralen
Kalix Sjukhus
952 82 Kalix

Hörcentralen
Gällivare Sjukhus
Källgatan 14
982 82  Gällivare

Film om hur man sköter sin hörapparat

Hörapparatskötsel

Patientinformation Kirurgi/urologi