Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni 2021

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslutet, anta målbilden för nära vård och omsorg och förtydliga regionens trafikbeställning till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Vidare beslutades att ansöka om trafikplikt för kompletterande busstrafik Luleå-Haparanda, godkänna avtal för persontågstrafik på Haparandabanan och hantera underskott för kollektivtrafiken. Dessutom beslutades att återbetala avgift för de som nekat att vaccinera sig med Astra Zenecas covidvaccin.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige