Beslut i korthet - regionfullmäktige 27 april 2022

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2021 och dessutom att göra en avsättning till resultatutjämningsreserv med 878 miljoner kronor. Vidare beslutade regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport för 2021 samt att fastställa en ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige