Omedelbar justering § 88 - Regionstyrelsens sammanträde 2023-05-10

§ 88 från regionstyrelsens sammanträde den 10 maj  2023 är omedelbart justerad och finns som PDF-fil nedan.

Organ: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-05-10

Paragraf: 88

Anslaget publicerades: 2023-05-11

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Omedelbar justering § 88 - Regionstyrelsen 2023-05-10