Sammanträdesprotokoll från politiska samverkansberedningen 2023-03-10

Protokoll från politiska samverkansberedningens sammanträde den 16 mars 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Politiska samverkansberedningen

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Paragrafer: 1-10

Anslaget publicerades: 2023-03-22

Anslaget tas ner: 2023-04-13

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll politiska samverkansberedningen 2023-03-16