Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen 2023-03-16

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 16 mars 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-03-16

Paragrafer: 27-48

Anslaget publicerades: 2023-03-21

Anslaget tas ner: 2023-04-12

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionstyrelsen 2023-03-16