Sammanträdesprotokoll från Regionstyrelsen 2023-06-05

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 5 juni 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-06-05

Paragrafer: 90-94

Anslaget publicerades: 2023-06-05

Anslaget tas ner: 2023-06-29

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionstyrelsen 2023-06-05