Sammanträdesprotokoll från Regionstyrelsen 2023-06-13

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 13 juni 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-06-13

Paragrafer: 95-130

Anslaget publicerades: 2023-06-16

Anslaget tas ner: 2023-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionstyrelsen 2023-06-13