Sammanträdesprotokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-05-02

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-02

Paragrafer: 33-42

Anslaget publicerades: 2023-05-05

Anslaget tas ner: 2023-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-05-02 (pdf)