Sammanträdesprotokoll regionala utvecklingsnämnden 2023-05-23

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 maj 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-23

Paragrafer: 49-80

Anslaget publicerades: 2023-05-29

Anslaget tas ner: 2023-06-22

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2023-05-23 (pdf)