Sammanträdesprotokoll regionala utvecklingsnämnden 2023-08-29

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 29 augusti 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-29

Paragrafer: 81-98

Anslaget publicerades: 2023-08-30

Anslaget tas ner: 2023-09-21

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2023-08-29 (pdf)