Hur mår norrbottningen? - Del 1

Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

Region Norrbotten och länets kommuner har anlitat LTU för att studera hur hälsan utvecklats 2014-2022 samt ta fram prioriterade områden för varje kommun och för länet som helhet.

Resultatet presenteras kort 26 april och en längre dragning 25 september. Målgrupp för dragningarna är politiker och tjänstepersoner inom offentlig och idéburen sektor.

Presentation 1

Så har den norrbottniska befolkningens (fr 16 år) hälsa och levnadsvanor utvecklats - fokus regional nivån. Mats Jakobsson, lektor, Luleå tekniska universitet.

Datum: 26 april (Informationen är ett pass på regionfullmäktiges utbildningsdag)
Tid: 09.05-09.35
Plats: Klicka här för att ansluta till mötet. Externa kan endast följa passet digitalt.

Presentation 2

25 september 2023

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av Joanna Hansson, Strateg regiondirektörens stab, Region Norrbotten
Joanna.Hansson@norrbotten.se