Hur mår norrbottningen? - Del 2

Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

Region Norrbotten och länets kommuner har anlitat LTU för att studera hur hälsan utvecklats 2014-2022 samt ta fram prioriterade områden för varje kommun och för länet som helhet.

Resultatet presenteras kort 26 april och en längre dragning 25 september. Målgrupp för dragningarna är politiker och tjänstepersoner inom offentlig och idéburen sektor.

Presentation 1

26 april 2023

Presentation 2

Norrbottningarnas (fr. 16 år) hälsa och levnadsvanor – fokus lokal nivå samt pandemins effekter på Norrbottningarnas hälsa. Mats Jakobsson, lektor Luleå tekniska universitet.

Datum: Måndag 25 september, heldag
Plats: Sessionssalen, Regionhuset Luleå eller digitalt.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av Joanna Hansson, Strateg regiondirektörens stab, Region Norrbotten
Joanna.Hansson@norrbotten.se