Beslut i korthet - regionfullmäktige 23 februari 2022

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, att godkänna en revidering av budgeten för 2022-2024 och att återremittera ärendet om allmänmedicinska slutenvårdsplatser inom primärvården som bland annat innebär ett förslag att upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser (tidigare benämnda obs-platser) ska öppnas på Haparanda hälsocentral.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige